Schweigman&

 • Stichting Stuim

 • 342 501 53

 • Jaarrekening Schweigman& 2012
  Jaarrekening Schweigman& 2012
 • Beleidsplan Schweigman&
  Beleidsplan Schweigman&Jaarverslag Schweigman& 2012
  Jaarverslag Schweigman& 2012
 • +31 (0)30 711 60 73

 • http://www.schweigman.org

 • rick@schweigman.org

 • Missie Schweigman& wil de mens – onze bezoeker – in contact te brengen met zijn eigen lichaam, met zijn eigen innerlijk, met zijn eigen verbeelding en intuïtie. Het lichaam geeft continue signalen die ons veel kunnen vertellen over wie we zijn en wat belangrijk is voor ons. De kunst is om te ‘luisteren’ naar die signalen. Vaak staat ons hoofd in de weg, of de overvloed aan prikkels van de buitenwereld. Wij bieden een tijdsloze, intieme ruimte waarin we weer kunnen ‘luisteren’. Alle ruis laten we weg, meningen doen niet ter zake. We creëren een wonderlijke, ontregelende wereld met mythische beelden. We spelen een spel met de zintuigen en de waarneming. De ratio overleeft hier niet; het lichaam en de intuïtie worden verleid onze voorstelling te ondergaan. Hoe reageert het lichaam op deze nieuwe waarnemingen? In de veilige context van ons theater kunnen we ons overgeven aan het onbekende en (her)ontdekken hoe we ons verhouden tot de wereld om ons heen. Door diep naar binnen te gaan, door persoonlijk en kwetsbaar te durven zijn, bereiken we universele lagen waar we elkaar kunnen herkennen. Hoofddoelstelling Schweigman& stelt zich ten doel middels haar activiteiten haar missie uit te dragen onder een zo groot en divers mogelijk publiek. Kernactiviteiten Schweigman&: − maakt jaarlijks een nieuwe voorstelling − toont eigen repertoire en nieuwe voorstellingen in Nederland, Europa en daarbuiten − geeft workshops en trainingen binnen en buiten het theaterveld Zie pagina 3 van het beleidsplan.

 • Zie het beleidsplan.

 • Schweigman& werkt sinds 2010 met het bestuurs-directiemodel, volgens de nieuwe Code Cultural Governance. In het bestuur van Stichting Stuim hebben zitting: Quiten Peelen (voorzitter), Anne-marie Kremer (penningmeester), Rosemarie Konijnenburg (secretaris). Het bestuur komt ten minste 3 keer per jaar bijeen om de koers en het beleid te bespreken. Het rooster van aftreden is bepaald. Zie pagina 3 van het beleidsplan.

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Het beloningsbeleid van de directie is geregeld volgens de CAO Theater.

 • CAO theater

Over

Deze site is gemaakt in opdracht van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). De FC is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM
anbi@federatiecultuur.nl
Federatie Cultuur