logo ereprijs
 • Vereniging de ereprijs
 • 806093341
 • Ereprijs_jaarrekening_2017_FPK_web-be7c0eb8
  Ereprijs_jaarrekening_2017_FPK_web-be7c0eb8Ereprijs_jaarrekening_2018_FPK_controleverklaring_web-07b60a84
  Ereprijs_jaarrekening_2018_FPK_controleverklaring_web-07b60a84Jaarrekening_2019_orkest_de_ereprijs_web-d02e0d9f
  Jaarrekening_2019_orkest_de_ereprijs_web-d02e0d9fJaarrekening_2020_ereprijs_FPK_web-43498982
  Jaarrekening_2020_ereprijs_FPK_web-43498982
 • Roggestraat 44
  7311 CD Apeldoorn

 • +31-55-5767897
 • https://www.ereprijs.nl
 • info@ereprijs.nl
 • Muziek is onmisbaar in ons bestaan. Met nieuwe muziek kunnen we het publiek stil laten staan, laten luisteren en reflecteren. We stimuleren hiermee openheid, sensitiviteit, verwondering, verbazing, twijfel en nieuwsgierigheid. De werkmethode en de passie is het echte kapitaal en de kwaliteitswaarborg van het collectief. We nemen alle makers op alle niveaus serieus. Dat zit in ons dna. Wij staan dichtbij de makers en het publiek. Want samen met hen maken wij de hele reis van idee tot uitvoering. Vanuit die visie willen we nieuwe muziek ontdekken en veroorzaken. We spannen ons daarom in voor compositieopdrachten en de ontwikkeling en begeleiding van deze werken voor zowel startende als gevestigde componisten. De artistieke concepten worden samen met de componisten uitgewerkt en uitgevoerd. We trekken hierbij inhoudelijk én uitvoerend in het productie- en leerproces zoveel mogelijk doorlopende lijnen. Vorm en inhoud verbinden zich op die manier. Zo kan muziek zich als graswortels blijven vernieuwen. Wij en onze partners vinden dit onmisbaar voor Nederland. Onder gevestigde componisten in Nederland en daarbuiten zitten inmiddels veel van onze alumni die onze visie onderschrijven.

 • Als ‘instrument voor levende componisten’ zijn we hét ensemble voor nieuwe muziek in het oosten van Nederland. Voor ons zijn vernieuwing, educatie, talentontwikkeling en interdisciplinariteit de belangrijkste pijlers. We geven compositieopdrachten aan componisten en uitvoering aan hun werk. Het spelen van vers gecomponeerd werk is onze bestaansreden.
  Wij werken primair in Gelderland, maar ook nationaal en internationaal. Met onze partners werken we samen om langs deze pijlers tot nieuwe muziek te komen. Met deze aanpak plaatsen we ons aantoonbaar in de wereld van de nieuwe gecomponeerde muziek.
  We hebben een vaste veertienkoppige bezetting waarmee wij voldoen aan de vaak specifieke wensen van hedendaagse componisten. We werken veel met solisten, interdisciplinaire uitvoerende artiesten en diverse dirigenten. We zijn ervaren uitvoerders van de nieuwste muziek. Of het nu rockende elektronica is, klassiek modern en actueel of gewoon serieus hard. Met onze klankkleur weten wij het publiek te verrassen.
  Onder de naam RKST21 (Orkest van de 21e eeuw) breiden we de bezetting regelmatig uit naar ruim dertig muzikanten. De flexibele schil van deze variant wordt steeds in samenwerking met partners ingevuld. Met RKST21 krijgen componisten veel extra ruimte voor expressie. En de musici van onze partners doen ervaring op met nieuwe muziek.
  De gemeenten Arnhem en Apeldoorn en de provincie Gelderland zien ons als vaste waarde voor de culturele basisinfrastructuur voor de regio Oost Nederland.
  Onze verankering in Oost Nederland bestaat uit samenwerkingen met interdisciplinaire productiepartners, twee conservatoria en acht middelbare scholen in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht en Nordrhein-Westfalen. We zijn daarnaast onderdeel van meerdere curricula en vaste programma’s die in convenanten en overeenkomsten zijn vastgelegd voor langere tijd. Dit aantal groeit, geheel naar onze ambitie.
  Met buitenlandse partners werken we aan de verspreiding van nieuwe muziek, het ontwikkelen van nieuw werk en het uitwisselen van kennis en ervaring. Ook delen we musici in de samenstelling van RKST21 bij buitenlandse optredens.

 • BESTUURSSAMENSTELLING

  - Dingeman Kuilman (voorzitter)
  Directeur-bestuurder Stedelijk Museum Breda, voorzitter Sikkens Foundation. Wonend te Arnhem (56 jaar).
  Aangetreden per 1 november 2014, in 2018 benoemd voor een tweede termijn.

  - Pieter-Matthijs Gijsbers (penningmeester)
  Directeur Comenius Leergangen. Wonend te Ubbergen (53 jaar). Aangetreden per 1 januari 2015, in 2019 benoemd voor een tweede termijn.

  - Mayke Nas (bestuurslid)
  Componiste. Was "Componist des Vaderlands" van oktober 2016 tot november 2018. Wonend te Tilburg (45 jaar).
  Aangetreden 21 september 2017, aftredend in 2021, herbenoembaar voor een termijn.

  - Willem Hering (bestuurslid)
  Voormalig artistiek leider Asko|Schönberg (Amsterdam), voormalig directeur Ictus (Brussel), voormalig zakelijk leider de Veenfabriek (Leiden). Wonend te Amsterdam (64 jaar). Aangetreden per 2020, aftredend in 2024, herbenoembaar voor een termijn.

  - Maartje Broekhans (bestuurslid)
  Voormalig strategieconsultant bij McKinsey, voormalig zakelijk directeur Residentie Orkest en Het Gelders Orkest. Strategisch consultant voor culturele organisaties. Wonend te Vught. Aangetreden per juni 2020, aftredend in 2024, herbenoembaar voor een termijn.

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De directie wordt gevormd door een artistiek leider en een zakelijk leider, beiden werkzaam met ZZP status. De artistiek leider is ook lid van de vereniging en heeft daarmee een stem in de ledenvergadering.

 • CAO dans
 • De leden van het orkest zijn ook de de leden van de vereniging en vormen als zodanig het hoogste bestuursorgaan van het orkest. Haar taken zijn gedelegeerd aan het bestuur. De leden van de vereniging worden gezien als zelfstandigen en zijn uitvoerend muzikant met een ZZP status.