Orkater logo
 • Stichting Orkater
 • 006647996
 • 2022 Jaarrekening Orkater
  2022 Jaarrekening Orkater
 • Orkater standaardformulier WNT
  Orkater standaardformulier WNT
 • statuten 2013
  statuten 2013Orkater beleidsplan 2021-2024 voor BIS ontwikkelinstelling
  Orkater beleidsplan 2021-2024 voor BIS ontwikkelinstellingOrkater bestuursverslag 2022
  Orkater bestuursverslag 2022
 • Archangelkade 15c
  1013 BE Amsterdam

 • 020-6060600
 • http://www.orkater.nl
 • info@orkater.nl
 • Zie pagina 2 van de statuten.

 • Uit het ondernemingsplan 2021-2024:

  MISSIE
  Orkater staat voor ontwikkeling, productie en presentatie van hedendaags muziektheater voor een wijdverspreid publiek. Het maakt energieke, muzikale, performatieve, veelal montage-voorstellingen. Alle makers doen dat op hun eigen manier. Daarin is Orkater uniek: qua stijl zijn de voorstellingen altijd anders, maar qua 'in your face'-inhoud altijd gelijk. Ze roepen vragen op, positieve en kritische, en zetten het publiek aan het denken terwijl ze tegelijkertijd verleid worden door de hoogwaardige muzikale kwaliteit. Vanaf de oprichting is Orkater een broedplaats voor jong talent. Het staat garant het voor een eerlijke beroepspraktijk, stimuleert samenwerking en is een bevlogen en actieve pleitbezorger voor de collectieve belangen van de culturele sector.

  Orkater zoekt onverminderd de polsslag van de tijd in een maatschappij die onophoudelijk in beweging is. Het is zich er daardoor ook van bewust dat niet iedereen kunst en cultuur vanzelfsprekend vindt. De relatie tussen makers en publiek is toe aan een nieuw elan. Een toekomstbestendige verhouding vraagt om tweerichtingsverkeer, om makers die het gesprek aangaan met het publiek. Orkater wil toonaangevend zijn met artistieke onafhankelijkheid en vakmanschap als kernwaarden vanuit een divers en inclusief huis dat uit zijn voegen barst van energie en creativiteit.

  Voor actuele projecten kijk op http://www.orkater.nl.

 • Stichting Orkater heeft een Raad van Toezicht-structuur. Het bestuur bestaat uit directeur-bestuurder mevr. W.M. ten Cate en directeur-bestuurder mevr. L. van der Ploeg.
  De Raad van Toezicht bestaat uit voorzitter mevr. M. Otten, mevr. E. Middelhoff, mevr. T. Schouten, mevr. S.R. Weimans (tot 1 juli 2023), mevr. S. Sylbing (vanaf 21 maart 2023) dhr. F.S.M. Thuis en dhr. Y. Eddini.

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • De Raad van Toezicht ontvangt geen beloning.
  Bij directie en personeel wordt de CAO Toneel en Dans toegepast.

 • Beloning geschiedt volgens de CAO Toneel en Dans (zie bovenstaande).

 • CAO theater