Orkater logo
 • Stichting Orkater
 • 006647996
 • Orkater jaarrekening 2019 voor publicatie
  Orkater jaarrekening 2019 voor publicatie
 • statuten 2013
  statuten 2013beleidsplan FPK 2017 2020 Commissie Theater
  beleidsplan FPK 2017 2020 Commissie TheaterOrkater bestuursverslag 2019 voor publicatie
  Orkater bestuursverslag 2019 voor publicatie
 • Archangelkade 15c
  1013 BE Amsterdam

 • 020-6060600
 • http://www.orkater.nl
 • info@orkater.nl
 • Zie pagina 2 van de statuten.

 • Uit het ondernemingsplan 2017-2020:

  MISSIE
  Orkater heeft één missie; het wil het meest toonaangevende muziektheatergezelschap in zijn soort zijn. Daartoe ontwikkelt, produceert en presenteert het muziek, theater en de meest uiteenlopende mengvormen daarvan, nieuw geschreven en gecomponeerd. Hoofddoelstelling en kernactiviteiten zijn wezenlijk niet anders dan vier jaar geleden. Eigenheid en artistieke onafhankelijkheid van de maker staan hoog in het vaandel. Het gezelschap bindt gerenommeerde én nieuwe makers en spelers aan zich, werkt nauw samen met zowel presenterende als producerende instellingen, bereikt het potentiële publiek en realiseert de zakelijke doelen. Betrokkenheid en geestdrift gaan verder dan het eigen werk. Ervaring, deskundigheid en middelen worden beschikbaar gesteld aan niet-kapitaalkrachtige makers. Orkater is een geëngageerde en actieve pleitbezorger voor de collectieve belangen van de culturele sector in het algemeen en de podiumkunsten in het bijzonder.

  Voor actuele projecten kijk op http://www.orkater.nl.

 • Stichting Orkater heeft een Raad van Toezicht-structuur. Het bestuur bestaat uit directeur-bestuurder dhr. M. C. van Warmerdam.
  De Raad van Toezicht bestaat uit voorzitter mevr. M. Otten, mevr. E. Middelhoff, mevr. T. Schouten, mevr. S.R. Weimans, dhr. F.S.M. Thuis en dhr. Y. Eddini.

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • Beloning van de directeur-bestuurder geschiedt volgens de CAO Toneel en Dans. De leden van de Raad van Toezicht doen hun werkzaamheden onbezoldigd.

 • Beloning geschiedt volgens de CAO Toneel en Dans (zie bovenstaande).

 • CAO theater