NITE logo jpg klein
 • Stichting Noord Nederlands Toneel
 • 005533557
 • NNT 2018 Verkorte jaarrekening
  NNT 2018 Verkorte jaarrekeningJaarrek. NNT 2019 tbv ANBI
  Jaarrek. NNT 2019 tbv ANBIJaarrekening 2020 NNT tbv ANBI
  Jaarrekening 2020 NNT tbv ANBIJaarrekening NNT 2021 - ANBI
  Jaarrekening NNT 2021 - ANBIVerantwoording NNT 2022
  Verantwoording NNT 2022
 • WNT NNT 2019 tbv ANBI
  WNT NNT 2019 tbv ANBIWNT NNT 2020 tbv ANBI
  WNT NNT 2020 tbv ANBIWNT - NNT 2021
  WNT - NNT 2021
 • Indien gewenst kunnen tevens NNT jaarverslagen van voorafgaande jaren worden opgevraagd.

 • Bloemstraat 38
  9712 LE GRONINGEN

 • 0505885440
 • http://www.nite.nl
 • info@nite.nl
 • Statuten Stichting NNT: doelstelling

  De Stichting heeft ten doel:
  a. het exploiteren en ondersteunen van het professionele theatergezelschap Noord Nederlands Toneel dat, op basis van rijksondersteuning, theatervoorstellingen maakt die in geheel Nederland te zien zijn, met een accent op bespeling van de thuisstad Groningen en de noordelijke provincies o.a. via de bespeling van het eigen theater;

  b. een bijdrage te leveren aan de dramatische kunst in het algemeen door middel van theatervoorstellingen en door het verzamelen, uitbreiden en delen van kennis op dit gebied met andere theatermakers, theatermakers in opleiding en het publiek;

  c. het verrichten van alle verdere werkzaamheden die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • HOOFDDOELSTELLING 2017-2020

  Het NNT maakt theater over de wereld van nu, in de taal van nu. Met voorstellingen voor een breed en nieuwsgierig publiek dat met ons op ontdekkingsreis wil.

  Ons doel is een interdisciplinair huis te bouwen, waarin we (inter)nationaal voorop lopen in het ontwikkelen van innovatief totaaltheater dat deze tijd vangt en op die tijd reflecteert. We kiezen voor schrijvers, thema’s en repertoire die ons en het publiek helpen de wereld om ons heen te verwerken. Dat kan alleen met voorstellingen die een onontkoombare plek buiten de realiteit creëren, een moment waarin alle regels, grenzen en natuurwetten worden opgeheven, met als resultaat een WTF-ervaring waar woorden geen recht aan doen, net zomin als termen als theater, muziek en dans. Een ervaring waarvan je achteraf niet weet of je nou geknuffeld of door elkaar geschud bent, maar die wel iets in je bestaan veranderd heeft, hoe klein ook.
  Omdat we vinden dat kunst iedereen aangaat en in ieders leven wat kan betekenen, is het NNT voor ons meer dan alleen de voorstellingen die we maken. We zijn aanspreekbaar op wat we maken en we voeren het gesprek ook voor en na de voorstelling. We zoeken actief naar nieuw publiek en betrekken onze toeschouwer actief bij de noodzaak of relevantie van het toneelrepertoire om zo een geëngageerde maatschappelijke bijdrage te leveren.

  Het NNT onderscheidt zich van de andere grote gezelschappen door de zoektocht naar een nieuwe interdisciplinaire theatertaal voor de grote zaal via eigenzinnige voorstellingen.
  Het NNT werkt nauw samen met dansgezelschap Club Guy & Roni. De gezelschappen vormen samen de twee pijlers van een eigentijds en interdisciplinair huis in Groningen. Het hart van het huis wordt gevormd door een uniek ensemble van acteurs, dansers en muzikanten die door samen op de vloer te staan elkaar uitdagen tot het verder ontwikkelen van de verschillende genres. Binnen het huis is interdisciplinariteit de artistieke kern waarbij de voorstellingen van het NNT de tekst als vertrekpunt hanteren. Ook de overige medewerkers van de twee gezelschappen (educatie, publiciteit enzovoort) werken nauw met elkaar samen. Beide organisaties hebben dezelfde artistieke en zakelijke leiding.
  Met het creëren van een interdisciplinair huis bouwt het NNT voort op de nauwe samenwerking die er al was tussen het gezelschap en Club Guy & Roni. Die leverde een aantal zeer succesvolle coproducties op, waaronder Sneeuwwitje, Crash, Voor Eeuwig, De laatkomer en De Twaalf Gezworenen.
  Meerjarenplan 2017-2020Noord Nederlands Toneel
  6
  Door het opbouwen van community’s leggen we nieuwe verbindingen tussen ons gezelschap en het publiek en brengen we de maatschappelijke waarde van theater ook over op een nieuwe generatie toeschouwers.
  Vanuit Groningen zetten we in samenwerking met onze culturele partners een artistieke beweging in gang, die Groningen als interdisciplinair brandpunt in de Nederlandse en internationale podiumkunsten positioneert. Deze interdisciplinaire samenwerking is een belangrijk onderdeel van ‘We the North’, het Noordelijk cultuurprogramma als experimenteerregio 2017-2020, dat de Noordelijke overheden begin dit jaar hebben gepresenteerd aan minister Bussemaker.

 • Het Noord Nederlands Toneel werkt sinds 2010 met het Raad van Toezicht-model binnen de Code Cultural Governance.

  Het bestuur van het NNT wordt gevormd door Guy Weizman in de functie van artistiek en algemeen directeur en Harmen van der Hoek als zakelijk leider.

  De Raad van Toezicht wordt gevormd door Martin Sitalsing (voorzitter), Maurice de Wilde, Wies van 't Slot, Bianca Pander, Gea Boerma en Eric van Eerdenburg.

  Sinds 1 janauri 2017 werkt en woont Club Guy en Roni samen met het NNT. Het bestuur van Club Guy en Roni is samengevoegd met het bestuur van het NNT. Deze zijn identiek voor beide stichtingen.

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De Raad van Toezicht ontvangen geen vacatiegeld.
  De bestuurders (directie) ontvangen salaris volgens de CAO Toneel en Dans.

 • Volgens CAO Toneel en Dans

 • CAO theater