logo-nbprojects-rood-cmyk-groter
 • Stichting NB
 • 8206 699 545
 • Stichting NB gewaarmerkte jaarrekening 2016 FPK inclusief controleverklaring van de accountant
  Stichting NB gewaarmerkte jaarrekening 2016 FPK inclusief controleverklaring van de accountant
 • Jaarverslag 2016 NBprojects FPK 31-3-2017
  Jaarverslag 2016 NBprojects FPK 31-3-2017kunstenplan DEF_cover
  kunstenplan DEF_cover
 • Entrepotdok 4
  1018 AD Amsterdam

 • 06-46633934
 • http://www.nbprojects.nl
 • info@nbprojects.nl
 • NBprojects realiseert de projecten van choreograaf en curator Nicole Beutler, vaak in samenwerking met andere kunstenaars en organisaties.
  De initiatieven van NBprojects zijn diep geworteld in het verlangen om voorwaarden te scheppen voor uitwisseling en reflectie binnen een artistieke praktijk die als vanzelfsprekend verder gaat dan de grenzen van de gevestigde disciplines. Wat de discipline ook moge zijn, de belangrijkste motivatie ligt in het verlangen om uitgesproken te denken, om de instabiliteit van de rede ter discussie te stellen. Het is sterk gemotiveerd door het verlangen om tegen ideologieën te werken en door het verlangen om ruimte en voorwaarden te creëren voor ontmoetingen. Deze motivatie leidt tot performance projecten, installaties, boeken, alsmede tot het samenstellen van conferenties, lezingen en festivals.

 • Sinds 2009 realiseert NBprojects de voorstellingen en initiatieven van choreograaf en theatermaakster Nicole Beutler. Het werk van NBprojects/ Nicole Beutler nodigt uit tot een kritische reflectie op het menselijk bestaan en de dans- en performance kunst en wordt gedreven door idealisme en het verlangen naar de utopie van een betere samenleving. Het proclameert de kracht van het individu en koestert samenwerking en verbinding.

  Met een nieuwsgierige blik op de wereld verkent NBprojects nieuwe territoria en vormen binnen de dans- en performance kunst. De grenzeloze visie op de danskunst uit zich in de pluriformiteit van het werk; van moderne dans, performance en fysiek theater tot aan ballroom, popping/locking of ballet. Uitgangspunt is vooruitstrevend werk te realiseren, werk dat tot denken aanzet, dat nieuwe ruimtes opent in ons denken, dat verbaast door schoonheid en precisie. Schoonheid die radicaal en schokkend kan zijn, klein maar toch extreem. Dat is de uitdaging; beeldend theater maken, gebaseerd op sterke keuzes, gereduceerd tot het aller noodzakelijkste.

  NBprojects draagt zorg voor het dans- en performance discours in Amsterdam, Nederland en daar buiten. We stimuleren de gedachte van Amsterdam als ‘broedplaats’ waar artistieke ontwikkeling en groei kan plaatsvinden. Door ruimte voor ontmoeting, uitwisseling en reflectie - zowel met het publiek als met het professionele kunstenveld - te creëren, maken we plaats voor vernieuwing en stimuleren we talentontwikkeling.

  Kernactiviteiten NBprojects
  NBprojects maakt in de periode 2017-2020 zowel grote als kleine zaal voorstellingen. In de grote zaal bieden de ruimte, het kader en de afstand tussen het speelvlak en de zaal de ultieme omstandigheden om de beeldende kracht van de voorstellingen naar een optimale ervaring en waarneming bij het publiek te brengen. Kleinere podia als Frascati daarentegen bieden een belangrijke voedingsbodem voor het werk als geheel. Het is daar waar belangrijke actuele thema’s en samenwerkingsverbanden kunnen worden onderzocht, eventueel in de vorm van experiment, om deze vervolgens al dan niet naar een grote zaal productie te vertalen. Theorie en praktijk staan dicht bij elkaar en bevruchten elkaar continu. Context activiteiten rond de voorstellingen zijn dan ook van groot belang. Deze geven meer inzicht in de eigen artistieke praktijk. Ook de trajecten voor talentonwikkeling behoren tot het palet van activiteiten waar wij ons mee willen profileren.

  Bovenstaande komt in de periode 2017-2020 tot uiting in: 2 grote zaal producties, 6 kleine/middenzaal producties, een festival van eigen werk (NBcollection#2), reprises, de jaarlijkse WE LIVE HERE Academy, het COME TOGETHER festival, intensieve begeleiding van beginnende talentvolle makers, lezingen, debatten en educatieve workshops en lessen.

 • Wendy Veerman - Voorzitter
  Martine Dekker - Penningmeester
  Sarah Berckenkamp - Bestuurslid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De directie wordt betaald conform CAO theater en dans

 • CAO dans