NAPK_logo voor digitaal
 • Vereniging Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

 • 8209.39.109

 • jaarrekening 2016
  jaarrekening 2016NAPK jaarrekening 2017 voor ANBI website
  NAPK jaarrekening 2017 voor ANBI website
 • Beleidsnotitie NAPK 2017-2018
  Beleidsnotitie NAPK 2017-2018
 • Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam

 • +31207517010

 • http://www.napk.nl
 • info@napk.nl

 • Zie beleidsnotitie 2017-2018

 • Zie beleidsnotitie 2017-2018

 • Joachim Fleury, voorzitter Marie-Pauline Lauret, penningmeester Ernestine Comvalius, secretaris Harmen van der Hoek (namens de sector theater) Erik Pals (namens de sector dans) Joost Westerveld (namens de sector muziek)

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • de directeur ontvangt een sector-conforme beloning binnen de Wet Normering Topinkomens.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • De NAPK heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling waarin de functies zijn omschreven en een bijbehorende salaristabel.