NAPK + sub-1b16c227
 • Vereniging Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten
 • 8209.39.109
 • NAPK - definitieve jaarverantwoording 2022 met controleverklaring voor publicatie
  NAPK - definitieve jaarverantwoording 2022 met controleverklaring voor publicatie2022 formulier publicatieplicht ANBI
  2022 formulier publicatieplicht ANBI
 • Beleidsnotitie NAPK 2021-2024 DEF-25507952
  Beleidsnotitie NAPK 2021-2024 DEF-25507952
 • Piet Heinkade 5
  1019 BR Amsterdam

 • +31207517010
 • http://www.napk.nl
 • info@napk.nl
 • Zie beleidsnotitie 2021-2024

 • Zie beleidsnotitie 2021-2024

 • Gina Dumfries, voorzitter
  Cynthia Barron, penningmeester
  Abdel Daoudi, secretaris
  Harmen van der Hoek (namens de sector theater)
  Marieke van 't Hoff (namens de sector dans)
  Tido Visser (namens de sector muziek)
  Rachel Feuchtwang (namens de sector overig)

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • de directeur ontvangt een sector-conforme beloning binnen de Wet Normering Topinkomens.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • De NAPK heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling waarin de functies zijn omschreven en een bijbehorende salaristabel.