• stichting Mug met de Gouden Tand

 • NL.0087.00.102

 • gewaarmerkte jaarrekening 2015 tbv FPK

  gewaarmerkte jaarrekening 2015 tbv FPK
 • postbus 10550 1001EN Amsterdam

 • 0206163218

 • http://www.mugmetdegoudentand.nl
 • post@mugmetdegoudentand.nl

 • De stichting heeft ten doel: Het zonder winstoogmerk ontwikkelen, maken en vertonen van publieksgerichte producties op het gebied van onder meer theater, film, video, televisie en mengvormen daarvan, alsmede het exploiteren van repetitie- en voorstellingsruimten, een en ander in de ruimste zin des woords, met alle daarbij behorende voorwaarden scheppende activiteiten.

 • http://www.mugmetdegoudentand.nl/wie

 • Raad van Toezicht Hedy d’Ancona (publicist/bestuurder diverse culturele instellingen) Mark Fuchs (bankier bij Van Lanschot Bankiers) Anne-Marie Stordiau (directeur/woordvoerder ministerie Veiligheid en Justitie) Taco Zimmerman (directeur en (mede-)eigenaar van Tuvalu Media bv) Bestuur Margreet Huizing (zakelijk directeur), Joan Nederlof (artistiek directeur) en Lineke Rijxman (artistiek directeur)

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld. Het bestuur ontvangt voor haar bestuurswerkzaamheden geen vergoeding of vacatiegeld. Het bestuur bestaat uit de directie van de organisatie, de directie ontvangt een beloning volgens de richtlijnen van de CAO theater.

 • De directie ontvangt een beloning volgens de richtlijnen van de CAO theater.

 • CAO theater