mug.slh.1-7a5647a3
 • Stichting Mug met de Gouden Tand
 • NL.0087.00.102
 • Jaarrekening 2020 versie 15032021-5cc81cb9
  Jaarrekening 2020 versie 15032021-5cc81cb9
 • Mugmetdegoudentand 21-24 FPK def-5244e282
  Mugmetdegoudentand 21-24 FPK def-5244e282210317 bestuursverslag fpk def-ecf0adc2
  210317 bestuursverslag fpk def-ecf0adc2
 • WG-Plein 881
  1054 SM Amsterdam

 • 0206163218
 • http://www.mugmetdegoudentand.nl
 • post@mugmetdegoudentand.nl
 • De stichting heeft ten doel:
  Het zonder winstoogmerk ontwikkelen, maken en vertonen van publieksgerichte producties op het gebied van onder meer theater, film, video, televisie en mengvormen daarvan, alsmede het exploiteren van repetitie- en voorstellingsruimten, een en ander in de ruimste zin des woords, met alle daarbij behorende voorwaarden scheppende activiteiten.

 • http://www.mugmetdegoudentand.nl/wie

 • Raad van Toezicht
  Anne-Marie Stordiau (Nederlands Consulaat Liverpool/ Leeds, VK)
  Erik Pals (algemeen directeur Scapino Ballet)
  Alida Dors (choreograaf artistiek leider Theater Rotterdam)
  Anne Boermans (freelance marketing specialist)

  Directie / bestuurders
  Joan Nederlof (artistiek directeur), Talitha Stijnman (zakelijk directeur), Lineke Rijxman (vlagvoerder theater), Marcel Musters (creatief producent)

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld. Het bestuur ontvangt voor haar bestuurswerkzaamheden geen vergoeding of vacatiegeld. Het bestuur bestaat uit de directie van de organisatie, de directie ontvangt een beloning volgens de richtlijnen van de CAO theater.

 • De directie ontvangt een beloning volgens de richtlijnen van de CAO theater.

 • CAO theater