IDlogo 2014 passion for sharing cultures
 • Stichting Internationaal Danstheater
 • 0029 64 661
 • Deel-1-AA17-0651-Controleverklaring-2016-defintief-PVW-jaarrekening-min
  Deel-1-AA17-0651-Controleverklaring-2016-defintief-PVW-jaarrekening-minDeel-2-AA17-0651-Controleverklaring-2016-defintief-PVW-jaarrekening-min
  Deel-2-AA17-0651-Controleverklaring-2016-defintief-PVW-jaarrekening-min
 • Kopie van Activiteitenplan ID 2016
  Kopie van Activiteitenplan ID 2016Bestuursreglement ID
  Bestuursreglement IDID-Beleidssplan-2017-2020-FPKDEF.1
  ID-Beleidssplan-2017-2020-FPKDEF.1
 • Internationaal Danstheater
  Amstel 266
  1017 AM Amsterdam

 • 020-623 91 12
 • http://www.internationaaldanstheater.nl
 • info@internationaaldanstheater.nl
 • De Stichting Internationaal Danstheater heeft ten doel het bevorderen van de danskunst in het algemeen en in het bijzonder het bekend maken van nationale dansen uit verschillende landen, ook in educatief opzicht.

  Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van voorstellingen, het voeren van propaganda en door alle geoorloofde middelen.

 • Missie
  De missie van het Internationaal Danstheater (ID) is om onderling begrip en samenhang te bevorderen in de samenleving. Dat doet zij door met eigentijdse dansproducties met live muziek mensen in staat te stellen kennis te nemen van en geïnspireerd te worden door andere culturen.

  Visie
  Het ID wil voorstellingen maken over thema’s die in een cultureel diverse samenleving de gemoederen van verschillende bevolkingsgroepen beroeren en zo een bijdrage leveren aan onderling begrip en samenhang in
  de samenleving. Het ID vindt het belangrijk dat haar podiumproducties artistieke waarde én maatschappelijke impact hebben en dat zij bijdragen aan de ontwikkeling van dansrepertoire waarin de Nederlandse bevolking
  zich herkent. Het ID put met kennis en respect uit de danstradities van vaak eeuwenoude culturen en tradities
  en gebruikt dit als inspiratiebron en brandstof voor nieuwe en innovatieve dansproducties die inspirerend, uitdagend, aansprekend en oorspronkelijk zijn, over universele emoties gaan en het publiek confronteren met hun eigen belevingswereld.

  Strategie
  Voor het ID is het vanzelfsprekend dat culturele diversiteit zichtbaar is in de samenstelling en artistieke werkwijze van dit gezelschap. Het ID komt met producties die door aard, thematiek en invulling een breed en divers publiek trekken. Toegankelijkheid is een bewuste benadering, het uitgangspunt is en blijft eigentijdse danskunst met live muziek verder te ontwikkelen.

  Het ID heeft zich de afgelopen jaren vooral gefocust op repertoire opbouw en feitelijk overleven. Met beperkte middelen heeft het ID veel optredens gerealiseerd, lokaal, nationaal en internationaal, en met succes: podia hebben vertrouwen in het ID en boeken de voorstellingen en activiteiten van het ID telkens weer.
  De resultaten die met de vele optredens zijn bereikt maken het inmiddels dringend gewenst dat er een structurele basis komt voor het gezelschap. Daarmee kan het ID de komende jaren doorbouwen en ontwikkelen.

  Kernactiviteiten en -ambities 2017-2020

  Artistiek
  • Verdere ontwikkeling van en verdieping zoeken in de academische eigentijdse dansvorm die haar basis vindt in en geïnspireerd is op dans en muziek uit andere culturen 

  • Betrekken van dansers, choreografen met diverse etnische achtergronden 

  • Samenwerken met (inter)nationale groepen met als kernactiviteit het verbinden van culturen

  
Talentontwikkeling – educatie en participatie
  
• Het geven van opdrachten aan en het begeleiden in het maakproces van (jonge) choreografen. • Het ontwikkelen en uitvoeren van binnen- en buitenschoolse onderwijsprojecten
• Het ontwikkelen en uitbouwen van vruchtbare (internationale) samenwerkingsverbanden
• Mee opleiden en begeleiden van dansers met diverse etnische achtergronden 


  Ondernemen/Samenwerking 

  • 100 voorstellingen per jaar voor volwassenen en jeugd 

  • Aantrekken en mee opleiden van mensen met diverse etnische achtergronden in ondersteunende, 
leidinggevende en bestuurlijke functies 

  • Kleine flexibele en ondernemende organisatie handhaven 

  • Naast reeds bestaande barterdeals, de vriendenclub en het sponsornetwerk verder uitbouwen 

  • Internationale netwerk verder uitbouwen 

  • Structurele samenwerkingen met HJS, Meervaart, Bijlmerpark en DeLaMar Theater 
Publieksbereik 
• 31.000-33.000 bezoekers per jaar met minimaal 100 (school)voorstellingen en activiteiten • Integratie bevorderen door themakeuze en diversificatie van uitvoerenden 
Het ID heeft de afgelopen vier jaar gebruikt om uiting te geven aan deze vernieuw(en)de missie, hoofddoelstelling en kernactiviteiten. Het ID is volop in ontwikkeling en haar ambitie is het om die ontwikkeling voort te zetten. 


 • Mevrouw Gonnie Been,Voorzitter
  De heer Rob A. IJsendijk, secretaris
  De heer Mark Fuchs, penningmeester
  Mevrouw Fokelien Renckens-Stenneberg, bestuurder

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Beloning via de CAO voor de Dans

 • CAO dans
 • Samenstelling van het personeel is deels in dienstverband en deels ZZP.
  Dienstverband wordt betaald volgens de CAO Dans.
  ZZP volgens ingediende facturen op urenbasis