HB_logo_mail (1)
 • Stichting Holland Baroque Society
 • 8212.74.740
 • 664000 Gewaarmerkte en samengevoegde stukken 2017 d.d. 27.03.2018
  664000 Gewaarmerkte en samengevoegde stukken 2017 d.d. 27.03.2018
 • Postbus 54
  3500 AB UTRECHT

 • 0302751840
 • http://hollandbaroque.com
 • info@hollandbaroque.com
 • a) het doen uitvoeren van muziek in verschillende samenstellingen, onder andere in uitvoeringen, tournees, klank- en beeldopnamen;

  b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • Barok is nu, zie beleidsplan

 • Leo Samama, voorzitter en secretaris
  Corinne Schot, penningmeester
  Michael Nieuwenhuizen
  Jan van Overhagen
  Alex Mooren

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het betreft een onbezoldigd bestuur

 • Zie pagina 9 van de jaarrekening 2017

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Het bestuur sluit als werkgever zoveel mogelijk aan bij de meest van toepassing zijnde CAO