Holland Baroque

HB_logo_mail (1)
 • Stichting Holland Baroque Society

 • 8212.74.740

 • 664000 Gewaarmerkte en samengevoegde stukken 2017 d.d. 27.03.2018
  664000 Gewaarmerkte en samengevoegde stukken 2017 d.d. 27.03.2018
 • Postbus 54 3500 AB UTRECHT

 • 0302751840

 • http://hollandbaroque.com
 • info@hollandbaroque.com

 • a) het doen uitvoeren van muziek in verschillende samenstellingen, onder andere in uitvoeringen, tournees, klank- en beeldopnamen;
 b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • Barok is nu, zie beleidsplan

 • Leo Samama, voorzitter en secretaris Corinne Schot, penningmeester Michael Nieuwenhuizen Jan van Overhagen Alex Mooren

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Het betreft een onbezoldigd bestuur

 • Zie pagina 9 van de jaarrekening 2017

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • Het bestuur sluit als werkgever zoveel mogelijk aan bij de meest van toepassing zijnde CAO

Over

Deze site is gemaakt in opdracht van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). De FC is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM
anbi@federatiecultuur.nl
Federatie Cultuur