HB_logo_mail (1)
 • Stichting Holland Baroque Society

 • 8212.74.740

 • 664000 Gewaarmerkte en samengevoegde stukken 2017 d.d. 27.03.2018
  664000 Gewaarmerkte en samengevoegde stukken 2017 d.d. 27.03.2018
 • Postbus 54 3500 AB UTRECHT

 • 0302751840

 • http://hollandbaroque.com
 • info@hollandbaroque.com

 • a) het doen uitvoeren van muziek in verschillende samenstellingen, onder andere in uitvoeringen, tournees, klank- en beeldopnamen;
 b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • Barok is nu, zie beleidsplan

 • Leo Samama, voorzitter en secretaris Corinne Schot, penningmeester Michael Nieuwenhuizen Jan van Overhagen Alex Mooren

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Het betreft een onbezoldigd bestuur

 • Zie pagina 9 van de jaarrekening 2017

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • Het bestuur sluit als werkgever zoveel mogelijk aan bij de meest van toepassing zijnde CAO