LL_logo klein
 • Stichting Het Laagland
 • 809041248
 • Rapport inzake de jaarrekening 2022 - Stichting Het Laagland - ondertekend
  Rapport inzake de jaarrekening 2022 - Stichting Het Laagland - ondertekend
 • Bestuursverslag Het Laagland 2022
  Bestuursverslag Het Laagland 2022
 • Postbus 133, 6130 AC, Sittard

 • 0464007273
 • https://www.hetlaagland.nl/gezelschap/plannen-en-bestuursverslagen/
 • info@hetlaagland.nl
 • Het maken van theaterproducties voornamelijk gericht op jeugd en jongeren, alsmede het artistieke te onderwijzen.

 • Missie
  Het Laagland moedigt kinderen en volwassenen aan om te ontdekken wie je bent, wat je kunt en waar je voor wilt gaan.

  Al spelend, vertellend en verbeeldend brengen we verhalen tot leven, die gaan over ieders verlangen, angst en moed om groter te groeien en om je eigen waardevolle plek in de wereld in te durven nemen, precies zoals je bent.

  We zorgen met speels plezier voor herkenning en verwondering. Door je aan te spreken op de kracht van je eigen verbeelding en je inlevingsvermogen, moedigen we je aan om verder te kijken dan de wereld die je al kent en verder te komen op de weg naar wie je bent, wat jouw unieke talent is en waar je voor wilt gaan.

  Met theater als creatieve aanjager, gaan we voor een wezenlijke bijdrage aan de eigenwaarde en het zelfbewustzijn van elke groeiend mens.

  Vanuit de kernwaarden groeien, verbonden zijn en in balans zijn bieden wij onze stakeholders de volgende waarden:

  Publiekswaarde
  Wij verbinden jou en je familie met de onbegrensde wereld van verhalen over helden in wording.  Wij dagen je uit om mee te groeien met onze helden. Wij nodigen uit om je te verwonderen en om te ontmoeten: even exclusief tijd voor elkaar, voor jezelf en je gezin.

  Onderwijswaarde
  Wij verbinden ons in gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de kerndoelen van het onderwijs. Wij maken theater waar je van groeit. Wij stimuleren kinderen en jongeren bij het ontdekken van hun eigen talenten en het versterken van hun eigenwaarde. Wij verrijken het cognitieve onderwijs met theater als creatieve (en zintuigelijke) aanjager.

  Maatschappelijke waarde
  Met onze gelaagde verhalen verbinden wij kinderen én volwassenen aan een gezamenlijke theaterervaring en dragen zo bij aan maatschappelijke verbondenheid. Wij dragen bouwstenen aan die creatief denken en handelen helpen ontwikkelen. Daar groeit de samenleving van. Met ruimte en aandacht voor ieders eigenwaarde creëren we interesse voor het onbekende en begrip voor elkaar.

 • Zie bestuursverslag.

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De beloningen voor de directieleden zijn conform cao en blijven ruim onder het jaarlijks gestelde maximum.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Cao toneel en dans