• Stichting Het Gelders Orkest
 • 0029 89 153
 • Beknopt jaarverslag 2012
  Beknopt jaarverslag 2012
 • Samenvatting activiteitenplan 2012-2016
  Samenvatting activiteitenplan 2012-2016
 • 026 789 01 30
 • http://www.hetgeldersorkest.nl
 • info@hetgeldersorkest.nl
 • Doelstelling volgens statuten:
  1.De stichting heeft ten doel de bevordering van het muziekleven, met name in de provincie Gelderland, door het in stand houden van een professioneel symfonie-orkest.
  2.De taak van het symfonie-orkest en van eventueel daaruit te vormen ensembles is primair het geven van symfonische concerten, in het bijzonder in de provincie Gelderland. Daarnaast zal het Orkest andere binnen de doelstelling passende activiteiten ontplooien, zoals bijvoorbeeld het begeleiden van operaproducties, het verzorgen van koorbegeleidingen, educatieve activiteiten, kamermuziekconcerten en samenwerkingsprojecten en coproducties met andere culturele instellingen.
  3.De stichting voer haar activiteiten zonder winstoogmerk.

 • Zie samenvatting activiteitenplan 2012-2016

 • Zie beknopt jaarverslag 2012

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • Leden van de Raad van Toezicht ontvingen in 2012 een vergoeding van maximaal € 1.125,-.

 • Conform BBRA schaal 16.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • - De salarissen van het musicerend personeel volgen de Cao Nederlandse Orkesten.
  - De salarissen van het niet-musicerend personeel zijn gebaseerd op het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA).