Toneelschuur_positief
 • Stichting De Toneelschuur

 • 8180.91.095

 • Jaarverslag Toneelschuur 2017 DEF
  Jaarverslag Toneelschuur 2017 DEF
 • Lange Begijnestraat 9 2011 HH Haarlem

 • 023-5173900

 • http://toneelschuur.nl
 • informatie@toneelschuur.nl

 • De stichting stelt zich ten doel: het initiëren, organiseren en produceren van voorstellingen en uitvoeringen op het gebied van de kunsten waaronder theater, film, dans en muziek in de standplaats en elders. Het geven van bekendheid aan deze activiteiten en in het algemeen het verrichten van al datgene wat hiertoe in de ruimste zin van het woord bevorderlijk kan zijn, een en ander teneinde een zo groot mogelijk publiek kennis te laten nemen van ontwikkelingen op het gebied van de kunsten in binnen- en buitenland, opdat mede daardoor stimulansen worden gegeven aan de kunsten zelf. De stichting tracht haar doel te bereiken door: a. het beheren en exploiteren van de gebouwen van de Toneelschuur te Haarlem. b. Het presenteren van uitvoeringen, voorstellingen en filmvertoningen. c. Het initiëren, produceren en ondersteunen van producties en alle toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn.

 • zie bijlagen jvsl 2017 artistiek-inhoudelijk beleid TS 2017

 • zie bestuursverslag TS 2017

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • CAO Theater/ Stichting de Toneelschuur voldoet aan de Wopt-norm.

 • CAO theater

 • CAO Theater en Dans