Cappella Amsterdam

CA_4kant
 • Stichting Cappella Amsterdam

 • 0047.08.088

 • Cappella Amsterdam jaarrekening 2016 verkort
  Cappella Amsterdam jaarrekening 2016 verkort
 • Beleid en activiteiten 2013-2016
  Beleid en activiteiten 2013-2016Cappella Amsterdam Bestuursverslag 2016
  Cappella Amsterdam Bestuursverslag 2016Cappella Amsterdam speellijst 2016
  Cappella Amsterdam speellijst 2016
 • Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam

 • 020.5191866

 • http://www.cappellaamsterdam.nl
 • info@cappellaamsterdam.nl

 • Stichting Cappella Amsterdam heeft, conform artikel 2, lid 1 van haar statuten, als doel “Het uitvoeren van meerstemmige vocale muziek, al dan niet met instrumentale begeleiding”. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - Het in stand houden van één of meer vocale ensembles; - Alle toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn.

 • Zie voor de hoofdlijnen van het beleid voor de periode 2013-2016 pagina 1 van het document 'Beleid en activiteiten 2013-2016'.

 • Job Cohen (voorzitter) Benien van Berkel Katja van Kranenburg- Hanspians (secretaris) Wim Plaizier (penningmeester) Jan Boekelman

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Cappella Amsterdam voldoet aan de Governance Code Cultuur.

 • Zie 'Begrotingsbeleid Personeel' hieronder.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • Op de arbeidsovereenkomsten die worden gesloten met het personeel van Stichting Cappella Amsterdam is geen CAO van toepassing. Stichting Cappella Amsterdam hanteert echter bij salariëring een intern opgesteld loonmodel gebaseerd op historische gegevens zoals aangereikt door de toenmalige VNME. Voor 2013 zijn de volgende bedragen van kracht (min - max). N1: Orkestbode; oproepkracht (1.457 - 2.140: 1 - 14 jaren ervaring) N2: Secretariaatsmedewerker; leiding podiumorganisatie (1.740 - 2.555: 1 - 14 jaren ervaring) N3: Productiemedewerker; publiciteitsmedewerker; administratief medewerker (2.204 - 3.236: 1 - 14 jaren ervaring) N4: Productieleiding; artistieke beleidsmedewerker; hoofd marketing (2.631 - 3.864: 1 - 14 jaren ervaring) N5: Zakelijk leiding; artistieke leiding. (3.236 - 5.675: 1 - 20 jaren ervaring)

Over

Deze site is gemaakt in opdracht van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). De FC is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM
anbi@federatiecultuur.nl
Federatie Cultuur