Veem House voor Performance

  • Stichting Het Veem Theater

  • 8069505

  • jaarrek veem 2015 Definitief anbi
    jaarrek veem 2015 Definitief anbi
  • Veem House voor Performance in Beeld & Media anbi deel 1
    Veem House voor Performance in Beeld & Media anbi deel 1Veem Huis voor Performance in Beeld & Media anbi deel 2
    Veem Huis voor Performance in Beeld & Media anbi deel 2
  • Van Diemenstraat 410, 1073 CR Amsterdam

  • +31206260112

  • http://veem.house
  • info@hetveemtheater.nl

  • Het produceren en uitvoeren of doen uitvoeren van voorstellingen, evenementen, repetities, workshops en lessen op het gebied van de avant-garde podiumkunsten alsmede het deelnemen aan zulke uitvoeringen, evenementen en producties door derden of haarzelf georganiseerd en het uitgeven, respectievelijk het doen uitgeven van tekst en beeld of combinaties daarvan

  • Het Veem Theater  zal in de periode 2013-2016 internationale nieuwe werken produceren en presenteren van de aan ons huis verbonden kunstenaars (associate artists) enerzijds, en anderzijds van curatoriële evenementen – Huisevenementen – die andere nu relevante instituties, kunstenaars, groepen en ontwikkelingen uit het hedendaagse performance veld de publieke ruimte in brengen. Hte Veem Theater zoekt voortdurend naar nieuwe vormen, mengt zich in het artistieke discours en herdefinieert via kritisch onderzoek de reeds bestaande genres. Hierdoor bevinden wij ons in de voorhoede van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de podiumkunsten. Professionele excellentie is het belangrijkste speerpunt van ons keuzebeleid. Het programma van Het Veem Theater bestaat jaarlijks uit 12 verschillende en onafhankelijke onderdelen per jaar. Ze zijn verdeeld in twee duidelijk te onderscheiden clusters: in 2014 produceren en presenteren we 6 Producties en 6 Huisevenementen’s. Alle programma’s zijn of internationale coproducties met een verscheidenheid aan partnerorganisaties of programma’s met internationaal karakter.

  • Willy Smits, voorzitter Mark Walraven, penningmeester Edgar Jager, bestuurslid Ann Demeester, bestuurslid Marijke Hoogenboom, bestuurslid Hendrik Folkerts, bestuurslid

  • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

  • De directie wordt betaald  op basis van de CAO theater

  • CAO theater

Over

Deze site is gemaakt in opdracht van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). De FC is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM
anbi@federatiecultuur.nl
Federatie Cultuur