FB_YoutubeHeader-6c4b5daf
 • Stichting Flamenco Biënnale
 • 813074253
 • Stichting-Flamenco-Biennale_jaarrekening-2020-3b2fa511
  Stichting-Flamenco-Biennale_jaarrekening-2020-3b2fa511
 • Stichting Flamenco Biënnale jaarverslag 2020-b9f5f93c
  Stichting Flamenco Biënnale jaarverslag 2020-b9f5f93cStichting-Flamenco-Biennale-jaarverslag-2019-b4521e3a
  Stichting-Flamenco-Biennale-jaarverslag-2019-b4521e3aStichting-Flamenco-Biennale_standaardform-pubplicht-anbi-algemeen corr 01-f4759a75
  Stichting-Flamenco-Biennale_standaardform-pubplicht-anbi-algemeen corr 01-f4759a75
 • Standaard formulier publicatieplicht Anbi-algemeen 2020

 • De Kempenaerstraat 11-B
  1051 CJ Amsterdam

 • 06-21275088
 • https://flamencobiennale.nl
 • info@flamencobiennale.nl
 • De stichting heeft ten doel de Spaanse, Ibero-amerikaanse kunst en cultuur te verbreiden op Nederlandse bodem en desgewenst daarbuiten. De stichting wil met haar activiteiten een ontmoetingsplaats scheppen voor zowel traditionele en hedendaagse cultuuruitingen als muzikale verkenningen.

  Bij dit laatste gaat de aandacht uit naar het verleggen van grenzen en het zoeken naar nieuwe invalshoeken en dwarsverbanden. De stichting werkt samen met kunstenaars uit de betreffende landen en elders, teneinde een creatieve uitwisseling tot stand te brengen met Nederlandse kunstenaars, ter bevordering van de interculturele communicatie en dialoog. Dit alles in de ruimste zin van het woord.

 • De Flamenco Biënnale biedt een genre- en discipline-overstijgend avontuurlijk festivalprogramma van hoogwaardige artistieke kwaliteit waarbij diversiteit en multidisciplinariteit voorop staan, met makers die dwars door de grenzen van het genre stappen. Met de wens om een ‘Holland Festival van de flamenco’ te verwezenlijken, een festival met een eigen(gereid)gezicht, dat het Nederlandse festivalpalet en het cultuurlandschap duurzaam verrijkt.

 • VoorzitterRaad van Toezicht: mevrouw M.S.F. Voskens
  de heer P.K. Meerburg, specialist financiën
  de heer H.E.J. Botje
  de heer H.M. van den Brink
  de heer M. Wohlgemuth Kitslaar

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De Raad van Toezicht van de stichting werkt onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.

 • De directeur wordt gehonoreerd op basis van de CAO Nederlandse Podia en Festivals. Het honorarium wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.

 • CAO Nederlandse Podia en -Festivals
 • Overige uitvoerenden worden per uitvoeringsperiode of project ingehuurd tegen marktconforme honoraria, soms in loondienst maar meestal op factuurbasis.

  Met betrekking tot de WNT is er binnen de organisatie geen noodzakelijke correctie van toepassing: geen van de medewerkers verdient meer dan de Balkenende-norm.