S&VG logo RGB nov.2023 DEF
 • Stichting Schippers&VanGucht
 • 851654228
 • SEVG jaarrapport 2023
  SEVG jaarrapport 2023
 • aanvraag SVG FPK 21-24
  aanvraag SVG FPK 21-24scan statuten 21-06-2021-245020f3
  scan statuten 21-06-2021-245020f3Anbiformulier 2023
  Anbiformulier 2023
 • Speelhuislaan 155
  4815 CD Breda

 • 0031648182593
 • http://www.schippersenvangucht.com
 • info@schippersenvangucht.com
 • zie artikel 2.1 van de statuten (pag. 1-2)

 • Schippers&VanGucht, creatief bureau en theatermakers, bestaat uit
  Jellie Schippers (theatermaker),
  Myriam Van Gucht (scenograaf),
  Dorine Cremers (dramaturg/directeur)

  Schippers&VanGucht noemt zichzelf een creatief
  bureau in plaats van theatergezelschap.
  Hoezeer onze basis ook in het theater ligt, in het creatieve proces treden we net zo goed buiten de theatrale kaders. Onze visie berust op het gegeven dat kunst gevoed wordt door de werkelijkheid en dat de werkelijkheid evenzeer gevoed wordt door de kunst. We plaatsen onze theatrale installaties, portretten en interventies terug in het landschap, in de straat en op ongewone locaties. We stellen de geldende theatrale regels buiten werking. Dit levert grote artistieke flexibiliteit op. Schippers&VanGucht maken theater voor de jeugd, maar we vinden zelf dat de voorstellingen aansprekend zijn voor alle leeftijden. Vanuit die kijk maken we beeldende vertellingen die zich niet beperken tot één doelgroep.

  We willen het publiek op een andere manier laten kijken naar hun omgeving en de mensen die daarin leven. We hebben een voorkeur voor monologen; voor karakters die zich ondanks alles proberen te verhouden tot de rest van de wereld. We herkennen de neiging naar rebellie en ontregeling in ieder mens; deze drang biedt het personage (én het publiek) een uitweg aan het onontkoombare. Met ogenschijnlijk kleine, voor iedereen herkenbare verhalen, snijden we grote thema’s aan.

  De theatrale portretten worden verteld in een opvallend vormgegeven wereld, op bijzondere locaties en binnen speciaal voor dit verhaal ontworpen installaties. Ongewone publieksopstellingen bepalen direct de manier van kijken, waardoor passief toeschouwen onmogelijk wordt en verandert in meeleven. De sterke scenografie is een middel dat het uiteindelijke doel kracht bij zet: een intieme ontmoeting. We willen met onze creaties in de eerste plaats het hart raken.

 • Dhr. Mr. F.P.J Schoonen, voorzitter Raad Van Toezicht
  Mevr. G.A.M. Grootswagers, Raad Van Toezicht
  Mevr. Mr. M.I. Blagrove, Raad Van Toezicht
  Dhr. N.S. Hos, Raad Van Toezicht

  D.G.P. Cremers, alg directeur-bestuurder
  M.O.Y. Van Gucht, bestuurder
  J. Schippers, bestuurder

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De raad van Toezicht verricht haar taken onbezoldigd, de directie en personeel wordt gehonoreerd volgens CAO Toneel en Dans.

 • Schippers&VanGucht is voor het beloningsbeleid van al haar medewerkers gehouden aan de CAO Toneel en Dans. Alle werknemers - incl bestuur/directie - ontvangen een salaris conform de afspraken gemaakt binnen deze CAO. Deze salariëring van de valt binnen de wettelijke normen die zijn vastgelegd in de WNT.

 • CAO theater