Schippers_en_Van_Gucht-logo-WEB-KLEUR
 • Stichting Schippers&VanGucht

 • 851654228

 • Jaarbericht Stichting Schippers&vanGucht 2018 -gecomprimeerd

  Jaarbericht Stichting Schippers&vanGucht 2018 -gecomprimeerd
 • Subsidieaanvraag Meerjarige activiteitenregeling 2017-2020 Schippers&VanGucht.compressed

  Subsidieaanvraag Meerjarige activiteitenregeling 2017-2020 Schippers&VanGucht.compressedstatuten S&VG

  statuten S&VG
 • Speelhuislaan 155 4815 CD Breda

 • 0031624121070

 • http://www.schippersenvangucht.com
 • info@schippersenvangucht.com

 • zie artikel 2 van de statuten (pag. 1-2)

 • Schippers&VanGucht, creatief bureau en theatermakers, bestaat uit Jellie Schippers (theatermaker), Myriam van Gucht (scenograaf), Joanne Mensert (dramaturg/creatief producent) Dorine Cremers (dramaturg/directeur) Schippers&VanGucht noemt zichzelf een creatief bureau in plaats van theatergezelschap. Hoezeer onze basis ook in het theater ligt, in het creatieve proces treden we net zo goed buiten de theatrale kaders. Onze visie berust op het gegeven dat kunst gevoed wordt door de werkelijkheid en dat de werkelijkheid evenzeer gevoed wordt door de kunst. We plaatsen onze theatrale installaties, portretten en interventies terug in het landschap, in de straat en op ongewone locaties. We stellen de geldende theatrale regels buiten werking. Dit levert grote artistieke flexibiliteit op. Schippers en van Gucht maken theater voor de jeugd, maar we vinden zelf dat de voorstellingen aansprekend zijn voor alle leeftijden. Vanuit die kijk maken we beeldende vertellingen die zich niet beperken tot één doelgroep. We willen het publiek op een andere manier laten kijken naar hun omgeving en de mensen die daarin leven. We hebben een voorkeur voor monologen; voor karakters die zich ondanks alles proberen te verhouden tot de rest van de wereld. We herkennen de neiging naar rebellie en ontregeling in ieder mens; deze drang biedt het personage (én het publiek) een uitweg aan het onontkoombare. Met ogenschijnlijk kleine, voor iedereen herkenbare verhalen, snijden we grote thema’s aan. De theatrale portretten worden verteld in een opvallend vormgegeven wereld, op bijzondere locaties en binnen speciaal voor dit verhaal ontworpen installaties. Ongewone publieksopstellingen bepalen direct de manier van kijken, waardoor passief toeschouwen onmogelijk wordt en verandert in meeleven. De sterke scenografie is een middel dat het uiteindelijke doel kracht bij zet: een intieme ontmoeting. We willen met onze creaties in de eerste plaats het hart raken. voor actuele projecten: http://www.schippersenvangucht.com/projecten

 • Dhr. Mr. F.P.J Schoonen, voorzitter Mevr. J.N. Reiziger, lid Mevr. G.A.M. Grootswagers, penningmeester Mevr. B.E. Maatman, secretaris

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • zie artikel 4.6 van statuten

 • conform CAO theater

 • CAO theater