• Vereniging de ereprijs

 • 806093341

 • Ereprijs_jaarrekening 2014 was getekend

  Ereprijs_jaarrekening 2014 was getekendEreprijs, Vereniging De_jaarrekening 2016 w.g. versie verkleind

  Ereprijs, Vereniging De_jaarrekening 2016 w.g. versie verkleindEreprijs, Vereniging De_jaarrekening 2015

  Ereprijs, Vereniging De_jaarrekening 2015Ereprijs_jaarrekening 2017

  Ereprijs_jaarrekening 2017
 • inhoudelijk verslag 2014

  inhoudelijk verslag 2014inh versslag 2015

  inh versslag 2015bestuursverslag 2016 definitief 08 getekend cor acc 19-04-2017

  bestuursverslag 2016 definitief 08 getekend cor acc 19-04-2017
 • https://issuu.com/bezem/docs/ereprijs_jaarrekening_2017

 • Roggestraat 44 7311 CD Apeldoorn

 • +31-55-5767897

 • https://www.ereprijs.nl
 • info@ereprijs.nl

 • a. het uitvoeren of doen uitvoeren van concerten, andere muziekevenementen en theaterproducties, alsmede het deelnemen aan zulke concerten, evenementen en producties door derden georganiseerd; b. het uitgeven, respectievelijk het doen uitgeven van muziek, tekst en beeld of combinaties daarvan; c. het ontwikkelen van projecten met een educatief karakter. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het geven van uitvoeringen en het opzetten van of medewerking verlenen aan theaterproducties, alsmede door alle wettelijke middelen,

 • Het culturele landschap kan niet zonder hedendaagse muziek. orkest de ereprijs is het orkest voor nieuw gecomponeerde muziek en maakt werk voor een nieuw gehoor en maakt werk van de samenwerking met haar publiek, met muziekpodia, culturele instellingen en met de componisten. In dit verslagjaar was innovatief de internationale versie van Mixed Emotions, de deelname aan het Orkest van de 21e eeuw, het European Contemporary Orchestra (ECO), het uitproberen van seriebespelingen en het testen van een festival- en bespelingsformule op Radio Koot¬wijk. Dit jaar werden 48 uitvoeringen gerealiseerd met 10.154 bezoekers , 10 meer dan de voorgenomen 38 uitvoeringen. Er vonden 8 uitvoeringen plaats in het kader van de educatieprojecten (16%). De multidisciplinaire produc¬tie Internationally Mixed werd 14 keer op internationale podia gespeeld. Er vonden 29 extra activiteiten plaats die zichzelf bijna geheel konden bedruipen. Het aantal repetities bedroeg met 111 aanzienlijk meer dan voorzien, waarvoor de orkestleden niet aanvullend konden worden gehonoreerd. Naast de 13 uitvoeringen door het orkest zelf kreeg hedendaagse muziek in Apeldoorn een plek door 10 AARDLEK-programma’s van hoge kwaliteit, als logische opvolger van het project WIM uit 2009. orkest de ereprijs is het ‘huisorkest’ van Podium Gigant. De positie van de Young Composers Meeting is na 2011 ook voor de toekomst bestendigd. Er waren in dat kader twee activiteiten. Een minifestival op Radio Kootwijk werd voor de derde maal georganiseerd en kende een trouwe schare fans. Dit initiatief wordt uitgebouwd tot een regulier festival met een zelfstandige financiering voor verschillende disciplines vanuit het startpunt ‘’de hedendaagse of nieuwe muziek’’. orkest de ereprijs presteerde naar de opvatting van het bestuur daarmee in 2012 kwantitatief en kwalitatief uitstekend. Ze is onder de indruk van de wil en de overtuiging van de leden van het orkest om ook de volgende kunstenplanperiode vanaf 2013 artistiek te presteren. Het feit dat directie en orkestleden in 2012 conform afspraken en binnen budget hebben geleverd getuigt hiervan. Er is door de directie veel tijd besteed aan het verstevigen van banden met samenwerkingspartners en het zoeken van nieuwe partners. De kwaliteit van de activiteiten van het orkest en het stevige net¬werk sterken ons in de visie dat ook na 2012 orkest de ereprijs hedendaagse muziek in het culturele landschap met cultureel ondernemerschap zal kunnen blijven verzorgen.

 • BESTUURSSAMENSTELLING Frédéric de Leeuw. Benoemd per 1 februari 2010, aftredend in 2014 en herbenoembaar voor een termijn. Wonend te Hilversum, 58 jaar, Ondernemer ICT Rob Bakker secretaris, benoemd per 1 oktober 2013, aftredend in 2017 en herbenoembaar voor een termijn, zelfstandig werkend pensioenadviseur en pensioenbestuurder. Wonend te Apeldoorn, 63 jaar. Fokko Spoelstra, penningmeester, benoemd 1 november 2014, plv voorzitter aftredend in 2018 en herbenoembaar voor een termijn. projectleider stichting Waardering Erkenning Politie. Wonend te Apeldoorn, 49 jaar Pieter-Matthijs Gijsbers, benoemd 1 januari 2015, aftredend in 2019 en herbenoembaar voor een termijn daarvoor toehoorder, directeur Comenius, wonend te Ubbergen, 50 jaar Dingeman Kuilman, benoemd 1 november 2014, aftredend in 2014 en herbenoembaar voor een termijn zelfstandig ondernemer, voorzitter Sikkens Foundation. Wonend te Arnhem, 53jaar. Mayke Nas, wonend te Tilburg, 45 jaar, benoemd 21 september 2017, aftredend in 2021 en herbenoembaar voor een termijn, componist. Frits Selie, wonend te Groningen, 57 jaar, benoemd 21 september 2017, aftredend in 2021 en herbenoembaar voor een termijn, jurist en producent podiumkunsten. Volledige bevoegdheid is toegekend aan Wim Boerman, orkestleider en directeur van orkest de ereprijs.

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • de directie wordt gevormd door een algemeen directeur die ook de muzikale leiding en een zakelijk leider. Beiden worden gehonoreerd voor 2,5 dagen in de week De muzikaal leider is ook lid van het orkest en daarmee de vereniging

 • CAO remplaçanten

 • De leden van het orkest zijn ook de de leden van de vereniging en vormen als zodanig het hoogste bestuursorgaan van het orkest. Haar taken zijn gedelegeerd aan het bestuur. De leden van de vereniging worden gezien als zelfstandigen en zijn uitvoerend muzikant met een ZZP status. orkest de ereprijs volgt de vergoeding voor repetities en uitvoeringen zoals deze zijn vastgelegd door de sector Muziek ensembles van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK).