De Toneelschuur

Toneelschuur_positief
 • Stichting De Toneelschuur

 • 8180.91.095

 • 5. jaarrekening zonder voorblad zonder bestuursverslag TS 16
 • Jaarverslag Toneelschuur 2016 totaal
 • Lange Begijnestraat 9 2011 HH Haarlem

 • 023-5173900

 • http://toneelschuur.nl
 • informatie@toneelschuur.nl

 • De stichting stelt zich ten doel: het initiëren, organiseren en produceren van voorstellingen en uitvoeringen op het gebied van de kunsten waaronder theater, film, dans en muziek in de standplaats en elders. Het geven van bekendheid aan deze activiteiten en in het algemeen het verrichten van al datgene wat hiertoe in de ruimste zin van het woord bevorderlijk kan zijn, een en ander teneinde een zo groot mogelijk publiek kennis te laten nemen van ontwikkelingen op het gebied van de kunsten in binnen- en buitenland, opdat mede daardoor stimulansen worden gegeven aan de kunsten zelf. De stichting tracht haar doel te bereiken door: a. het beheren en exploiteren van de gebouwen van de Toneelschuur te Haarlem. b. Het presenteren van uitvoeringen, voorstellingen en filmvertoningen. c. Het initiëren, produceren en ondersteunen van producties en alle toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn.

 • zie bijlagen jvsl 2016 artistiek-inhoudelijk beleid TS 2016

 • zie bestuursverslag TS 2016

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • zie pagina 18 van de Jaarrekening 2015 van Stichting de Toneelschuur

 • CAO Theater/ Stichting de Toneelschuur voldoet aan de Wopt-norm. zie pagina 18 van de Jaarrekening 2016 van Stichting de Toneelschuur

 • CAO theater

 • CAO Theater en Dans

Over

Deze site is gemaakt in opdracht van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). De FC is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM
anbi@federatiecultuur.nl
Federatie Cultuur