VRIJDAG-100x100
 • Stichting VRIJDAG

 • 85.22.37.571

 • VRIJDAG 2017 gewaarmerkte jaarstukken incl. controleverklaring.compressed
  VRIJDAG 2017 gewaarmerkte jaarstukken incl. controleverklaring.compressed
 • Contouren Ondernemingsplan 2013-2016 CvdKG
  Contouren Ondernemingsplan 2013-2016 CvdKGKVK inschrijving VRIJDAG 29-03-2017
  KVK inschrijving VRIJDAG 29-03-2017
 • Postbus 1633 9701 BP Groningen

 • 0503051400

 • http://bijvrijdag.nl
 • financieel@bijvrijdag.nl

 • Actieve participatie in de kunsten in kwantitatieve en kwalitatieve zin zoveel als mogelijk te bevorderen. Het leveren van een veelzijdige bijdrage aan het handhaven en ontwikkelen van het cultureel potentieel van stad en provincie Groningen.

 • VRIJDAG richt zich met een ondernemende houding in de volle breedte en over alle kunstdisciplines op het faciliteren, ondersteunen en scholen van mensen die in hun vrije tijd aan kunst willen doen. Visie: Kunst vormt de legitimatie van alle activiteiten en werkzaamheden van VRIJDAG. Dat betekent dat toetsbaar is dat kunst en cultuur in alles een leidende factor is en dat een groot deel van de medewerkers kunstenaar is of een kunst gerelateerde achtergrond heeft. Zelf met kunst bezig zijn kan vanaf heel eenvoudig niveau tot (bijna) professioneel niveau, waardoor het toegankelijk is voor iedereen. Het draagt in het bijzonder bij aan een bewustere vorm van leven en deelnemen aan de samenleving. Missie:VRIJDAG is een plek in de samenleving van Groningen die je betovert door de vonk der muze, en die je verleidt om zelf te aan kunst te doen. Motto:Kunst, dat wil ik ook!

 • Zie bijlage uittreksel KVK.

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • De directeur ontvangt een beloning vastgesteld door de Raad van Toezicht. De salariëring voldoet aan de WNT normen.

 • CAO Kunsteducatie