VRIJDAG-100x100
 • Stichting VRIJDAG
 • 85.22.37.571
 • VRIJDAG jaarrekening 2020 def-18daa774
  VRIJDAG jaarrekening 2020 def-18daa774VRIJDAG jaarrekening 2020 def-18daa774
  VRIJDAG jaarrekening 2020 def-18daa774
 • VRIJDAG jaarstukken2020 compleet-a1d0e043
  VRIJDAG jaarstukken2020 compleet-a1d0e04320-02-IN KvK uittreksel nummer 5665112- Stichting VRIJDAG-19b1c0ce
  20-02-IN KvK uittreksel nummer 5665112- Stichting VRIJDAG-19b1c0ceVisie 2020_LR-9b581d6e
  Visie 2020_LR-9b581d6e
 • Postbus 1633
  9701 BP Groningen

 • 0503051400
 • http://bijvrijdag.nl
 • receptie@bijvrijdag.nl
 • VRIJDAG is het huis van de amateurkunst voor Groningen. VRIJDAG ondersteunt en stimuleert kunst maken in de vrije tijd in stad en provincie.
  VRIJDAG hanteert vier kernwaarden die VRIJDAG kenschetst en als het ware de pijlers van het huis van de amateurkunst vormen. Deze vier waarden draagt VRIJDAG actief uit, zowel intern als extern:
  - We zijn professioneel;
  - We doen alles samen;
  - We zijn uitdagend;
  - Plezier vormt de basis.

 • VRIJDAG richt zich met een ondernemende houding in de volle breedte en over alle kunstdisciplines op het faciliteren, ondersteunen en scholen van mensen die in hun vrije tijd aan kunst willen doen.
  Visie: Kunst vormt de legitimatie van alle activiteiten en werkzaamheden van VRIJDAG.
  Dat betekent dat toetsbaar is dat kunst en cultuur in alles een leidende factor is en dat een groot deel van de medewerkers kunstenaar is of een kunst gerelateerde achtergrond heeft. Zelf met kunst bezig zijn kan vanaf heel eenvoudig niveau tot (bijna) professioneel niveau, waardoor het toegankelijk is voor iedereen. Het draagt in het bijzonder bij aan een bewustere vorm van leven en deelnemen aan de samenleving.
  Missie:VRIJDAG is een plek in de samenleving van Groningen die je betovert door de vonk der muze, en die je verleidt om zelf te aan kunst te doen.
  Motto:Kunst, dat wil ik ook!

 • Zie bijlage uittreksel KVK.

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De directeur ontvangt een beloning vastgesteld door de Raad van Toezicht. De salariëring voldoet aan de WNT normen.

 • CAO Kunsteducatie