VRIJDAG-100x100
 • Stichting VRIJDAG
 • 85.22.37.571
 • VRIJDAG jaarrekening 2019-5240c587
  VRIJDAG jaarrekening 2019-5240c587
 • Contouren Ondernemingsplan 2013-2016 CvdKG
  Contouren Ondernemingsplan 2013-2016 CvdKGKVK uittreksel_handelsregister_VRIJDAG 56651112
  KVK uittreksel_handelsregister_VRIJDAG 56651112
 • Postbus 1633
  9701 BP Groningen

 • 0503051400
 • http://bijvrijdag.nl
 • receptie@bijvrijdag.nl
 • VRIJDAG is het huis van de amateurkunst voor Groningen. VRIJDAG ondersteunt en stimuleert kunst maken in de vrije tijd in stad en provincie.
  VRIJDAG hanteert vier kernwaarden die VRIJDAG kenschetst en als het ware de pijlers van het huis van de amateurkunst vormen. Deze vier waarden draagt VRIJDAG actief uit, zowel intern als extern:
  - We zijn professioneel;
  - We doen alles samen;
  - We zijn uitdagend;
  - Plezier vormt de basis.

 • VRIJDAG richt zich met een ondernemende houding in de volle breedte en over alle kunstdisciplines op het faciliteren, ondersteunen en scholen van mensen die in hun vrije tijd aan kunst willen doen.
  Visie: Kunst vormt de legitimatie van alle activiteiten en werkzaamheden van VRIJDAG.
  Dat betekent dat toetsbaar is dat kunst en cultuur in alles een leidende factor is en dat een groot deel van de medewerkers kunstenaar is of een kunst gerelateerde achtergrond heeft. Zelf met kunst bezig zijn kan vanaf heel eenvoudig niveau tot (bijna) professioneel niveau, waardoor het toegankelijk is voor iedereen. Het draagt in het bijzonder bij aan een bewustere vorm van leven en deelnemen aan de samenleving.
  Missie:VRIJDAG is een plek in de samenleving van Groningen die je betovert door de vonk der muze, en die je verleidt om zelf te aan kunst te doen.
  Motto:Kunst, dat wil ik ook!

 • Zie bijlage uittreksel KVK.

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De directeur ontvangt een beloning vastgesteld door de Raad van Toezicht. De salariëring voldoet aan de WNT normen.

 • CAO Kunsteducatie