logo muziek dans theater groot-f82e377a
 • Stichting muziekschool Veenendaal
 • 41.19.526
 • standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-2022
  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-2022standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-Muzen 2021-01837231
  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-Muzen 2021-01837231Standaarform-pubplicht-anbi-algemeen-Muzen 2020-13b11a65
  Standaarform-pubplicht-anbi-algemeen-Muzen 2020-13b11a65Jaarrekening-2019-f057e9ef
  Jaarrekening-2019-f057e9ef
 • WNT 2022
  WNT 2022
 • jaarverslag-2018-ae41f56e
  jaarverslag-2018-ae41f56e
 • Kees Stipplein 72
  3901 TP Veenendaal

 • 0318-550646
 • http://demuzen.nl
 • info@demuzen.nl
 • Muziekschool 'de Muzen' helpt zoveel mogelijk mensen hun creatieve talenten te ontwikkelen en stimuleert actief het samen-leven door actieve cultuurbeoefening.

 • Onderwijskundig & didactisch:
  Het onderwijskundige en didactische beleid van De Muzen is vastgelegd in de werk- en leerplannen. Bovenop het reguliere curriculum hebben nieuwe of inspirerende werkvormen en interdisciplinaire projecten een plaats in het aanbod van De Muzen.
  Op de muziekschool zijn er twee typen onderwijs te onderscheiden, een structurele opleiding (stroom 1) en een incidenteel kortdurend en/of flexibel aanbod (stroom 2). Deze typen zijn voor de klant zichtbaar en ze scheppen duidelijkheid voor de organisatie en de subsidiegever. Beide stromen gelden zowel voor het muziek- als het dansonderwijs. Bij dans wordt altijd in groepen gewerkt.
  In de muziek- en danslessen zullen, waar mogelijk, drie componenten aan bod komen: actieve, receptieve en reflectieve vorming. Ofwel een leerling die naar de muziekschool gaat, krijgt les op het instrument, vocaal of op het gebied van dans, daarnaast algemene kennis van muziek- en danstheorie, maar zal ook naar een concert/voorstelling gaan. De drie componenten vormen een geheel.

  School & Cultuur:
  Om een brede groep inwoners te bereiken is een goede samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs en ook met andere verbanden waar kinderen en jongeren bij elkaar komen, noodzakelijk. In het onderwijs wordt de basis gelegd voor met name die leerlingen waar in het gezin weinig aandacht is voor muzikale vorming. Voor de coördinatie tussen de scholen en de muziekschool is een zgn. “Steunfunctie” in het
  leven geroepen en deze wordt ondersteund door een coördinator.

 • Zie financiële verantwoording.

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • RVT is onbezoldigd maar ontvangt wel onkostenvergoeding.

 • Beloningsbeleid van directie is o.b.v. CAO KE.

 • CAO Kunsteducatie
 • Volgen CAO KE