• Stichting Kunstencentrum Jerusalem
 • 0035.36.361.B.01
 • Jaarrekening 2013-2014
  Jaarrekening 2013-2014
 • Activiteitenverslag 2013-2014
  Activiteitenverslag 2013-2014
 • 0478-585320
 • http://www.kunstencentrumjerusalem.nl
 • info@kunstencentrumjerusalem.nl
 • Missie

  De schakel vormen tussen burgers/individuen, instellingen, bedrijfsleven, docenten en freelancers om vraagstukken op het gebied van kunst, cultuur en educatie te beantwoorden en daarmee cultuurparticipatie in de samenleving nadrukkelijk te bevorderen.

 • Visie

  Kunstencentrum Jerusalem wil een plek zijn waar sociaal-maatschappelijke, educatieve en culturele activiteiten en instellingen samenkomen en waar cohesie, synergie en kruisbestuiving wordt bevorderd.

  Kunstencentrum Jerusalem positioneert zich door middel van de loketfunctie, de ontmoeting, de bemiddeling, de coördinatie, eigen aanbod en de innovator als spin in het web.

  Als de samenleving cultureel in haar inwoners blijft investeren, draagt dat bij aan een vitale, dynamische en krachtige samenleving.
  Cultuur versterkt burgerschap en zelfbewustzijn.

 • A.P.T. Jansen - Voorzitter
  E.J. Peters - Penningmeester/secretaris
  M.J.B.P. Werter - bestuurslid
  B.M.P.T. Naninck - bestuurslid
  I.M.M. Schuurmans - bestuurslid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • conform CAR-UWO

 • CAR-UWO