logon
 • Stichting Cultuurkust
 • 003316749
 • standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-2020-11bc1f58
  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-2020-11bc1f58standaardform-pubplicht-anbi-algemeen 2021-43de6d66
  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen 2021-43de6d66Anbi 2022
  Anbi 2022
 • Stichting Cultuurkust - WNT verantwoording 2022 incl controleverklaring
  Stichting Cultuurkust - WNT verantwoording 2022 incl controleverklaring
 • Klooster 4
  3841 EN Harderwijk

 • 0341- 721 021
 • https://www.cultuurkust.nl/
 • info@cultuurkust.nl
 • De Stichting heeft ten doel:
  - Het verbreden van de culturele horizon van Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en haar regio,
  - Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
  houden of daartoe bevorderend kunnen zijn.
  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het initiëren, ontwikkelen, organiseren
  en uitvoeren van activiteiten op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst.

 • Cultuurkust gelooft in de meerwaarde van kunst en cultuur voor het individu en voor de maatschappij. Wij richten ons op het ontdekken en ontwikkelen van talent op iedere leeftijd en in alle lagen van de samenleving.

  Dit doen wij door het aanbieden van vrije tijdscursussen en workshops in alle kunstdisciplines, educatieve projecten in het basisonderwijs, maatwerk voor de maatschappelijke zorg, workshops aan bedrijven en de organisatie van open podia en festivals.
  Cultuurkust is actief in de gemeenten Harderwijk, Nunspeet, Ermelo, Putten en Nijkerk.

 • Zie financiële verantwoording

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • De bezoldiging van de directeur-bestuurder is conform de richtlijnen ‘Beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie’ van brancheorganisatie Cultuurconnectie.

 • CAO Kunsteducatie
 • volgen de CAO Kunsteducatie