logo
 • CKE, Centrum voor de Kunsten Eindhoven
 • 002653977
 • JAARREKENING 2018 DEF
  JAARREKENING 2018 DEF
 • JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2018 DEF
  JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2018 DEF
 • https://cke.nl/cache/6761_6761/6761.pdf

 • Postbus 812
  5600 AV Eindhoven

 • 040 2163263
 • http://www.cke.nl
 • info@cke.nl
 • DOEL

  Artikel 2

  1. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van en het verrichten van activiteiten op het gebied van de kunsteducatie in de ruimste zin.
  2. Onder de in het eerste lid bedoelde activiteiten worden onder meer verstaan de activiteiten gericht op het ontwikkelen van creatieve vermogens en/of technische vaardigheden op het terrein van de kunsten met middelen daaraan ontleend en gericht op het leren waarderen van kunstproducten.
  3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

  De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  1. het geven van lessen en cursussen;
  2. het uitvoeren van speciale projecten;
  3. het verzorgen van voorstellingen, concerten en tentoonstellingen;
  4. het geven van voorlichting, zowel mondeling als schriftelijk;
  5. het geven van adviezen aan organisaties, instellingen en personen;
  6. alle andere toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn,

  een en ander al dan niet in samenwerking met andere instellingen.

 • –  actieve kunstbeoefening in het onderwijs voor elk kind tot 18 jaar

  –  bemiddeling in cultuureducatie op school voor elk kind tot 18 jaar

  – waarborgen van het (cursus)aanbod, maar niet alles zélf uitvoeren

  –  innovatie in diversiteit van het aanbod

  –  podium bieden: voor amateurs in alle kunsten

  – Ondernemen – Samenwerken - Aanpassen

 • Samenstelling van de Raad van Toezicht per 1-1-2018

  • Dhr. Hans Fuchs,voorzitter
  • Mw. Irma van Nieuwenhuijsen
  • Mw. Nienke Boomsma
  • Dhr. Edwin Verlangen
  • Dhr. Paul Scholte
  • Dhr. Jos van Nunen

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • RvT ontvangt geen bezoldiging maar er wordt een beperkte vergoeding gegeven.
  Het bestuur wordt gevormd door de directie.

 • Voor de beloning van de directie wordt de beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie gevolgd zoals opgesteld door de branche-organisatie Kunstconnectie.

 • CAO Kunsteducatie