SEP-Brochure-Omslag-20180417 (1)-2
 • Stichting Educatieve Projecten
 • 814588657
 • Jaarrekening SEP 2022 openbaar
  Jaarrekening SEP 2022 openbaar
 • Openbaar bestuursverslag SEP 2022
  Openbaar bestuursverslag SEP 2022
 • Nieuwe Kerkstraat 122 -1
  1018 VM Amsterdam

 • 020-4124110
 • https://www.sep.nu
 • info@sep.nu
 • Missie SEP
  Onze missie is dat alle kinderen in het primair onderwijs met plezier kennismaken én ervaring opdoen met het gehele spectrum van kunst en cultuur, door middel van kwalitatief hoogstaande kunst- en cultuureducatie van professionele vakdocenten.

  Visie
  SEP vindt kunst- en cultuureducatie van groot belang voor de algemene en persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Het geeft kinderen handvatten om te groeien, hun zelfbewustzijn te ontwikkelen, talenten te ontdekken en zich te presenteren. Ook bevordert het de waarden van de kunsten: het creatief leren denken en tegelijkertijd bouwen aan een sterke culturele basiskennis. Het is de visie van SEP dat kunst- en cultuureducatie ook bijdragen aan het verbinden van mensen en het bevorderen van het collectief bewustzijn, waarmee de sociale cohesie in de samenleving kan worden versterkt.

  Doel
  SEP heeft als doel zoveel mogelijk jonge Amsterdammers actief kennis te laten maken met de wereld van kunst en cultuur.

  Een tweede doel is dat SEP zo goed mogelijk wil aansluiten bij de specifieke vraag van iedere school door maatwerk te leveren.

  Een derde doel is dat SEP de vakbekwaamheid van haar vakdocenten steeds bevordert om daarmee bij te dragen aan de kwaliteit van onze projecten en het ondernemerschap van de kunstenaar.

 • Cultuureducatie bevindt zich op dit moment in Amsterdam in een cruciale fase. Afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de integrale aanpak van cultuureducatie met de 21e eeuwse vaardigheden. Er zijn mooie leerlijnen ontwikkeld. De leerlijnen van verschillende kunstdisciplines zijn in de praktijk echter naast elkaar ingericht en niet integraal op schoolprofiel en populatie afgestemd.

  De urgente vraag is of de Amsterdamse cultuureducatie de werkdruk-crisis in het onderwijs kan doorstaan of kan bijdrage aan de verbetering van het basis en speciaal onderwijs in moeilijke tijden. We gaan discipline- en aanbod-doorbrekende samenwerkingen aan om tot een inhoudelijk onderbouwd integraal onderwijsprogramma te komen. We gaan lesuitval voorkomen door deze ruimte te gebruiken voor cultuureducatie met inzet van onze vakdocenten. Maar wel met duidelijke voorwaarden die er voor zorgen dat kwalitatief de vakdocent haar expertise tot zijn recht kan laten komen.

  We willen de kwaliteit en de integrale aanpak bestendigen zodat de school cultuureducatie uitbesteedt aan ons om de cultuureducatie zelf omdat deze aansluiten bij het inhoudelijke schoolprogramma en het profiel en de cultuur van de school. Daarom is een persoonlijke overdracht naar en verbinding met het leerkrachtenteam van de school essentieel. Daarbij vinden wij de ondernemerspositie van de vakdocent belangrijk. De Fair Practice moet in deze economisch moeilijk tijden worden bewaakt. Het Paul Collard advies ‘Less but deeper’ kunnen wij onderschrijven en zien wij als een positieve ontwikkeling die wij de komende jaren zullen toepassen op onze activiteiten.

  Diversiteit en inclusie is voor ons dat iedereen in contact kan komen met de rijkdom aan mensen die Amsterdam heeft en dat iedereen zich daar onderdeel van voelt. Méér diversiteit is dat het aanbod, de vakdocenten, de medewerkers op kantoor, het bestuur, de communicatie naar buiten allemaal voelen als gedragen door een diverse pluimage aan mensen; bijvoorbeeld volwassenen, kinderen, rijk, arm, single, getrouwd, gescheiden, bruin, wit, zwart, hier geboren of elders, met psychische uitdagingen of fysieke beperkingen, homo, hetero, kinderen op openbaar of bijzonder onderwijs, op witte of zwarte scholen. Dit alles is SEP en wij proberen er alles aan te doen zodat iedereen zich door ons gezien en erkend voelt.

  Zowel in professionaliteit/kunstenaarschap, organisatie/ communicatie en pedagogische -en didactische kwaliteiten wil SEP meer divers en inclusief worden. Onze eerste prioriteit is dat we bij de deskundigheidsbevordering van onze vakdocenten middels de Pop-up Academie extra nadruk op diversiteit en inclusie zullen leggen. Daarnaast willen we bewuster de taak van de vakdocent als rolmodel inzetten. Een rolmodel is voor ons een persoon waarin kinderen zich kunnen herkennen en waardoor zij geïnspireerd raken de goede voorbeelden van het rolmodel te volgen. Een andere prioriteit is om een meer divers aanbod aan projecten en onderliggende thema’s te ontwikkelen en deze te communiceren naar onze diverse doelgroep in Amsterdam.

 • Zie jaarverslag

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Salariëring conform CAO-KE

 • CAO Kunsteducatie