Rick - ANBI
 • Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie

 • 2836609

 • Jaarverslag 2017 - ANBI

  Jaarverslag 2017 - ANBI
 • Brochure Rick naar 2016 - digitaal

  Brochure Rick naar 2016 - digitaal
 • Postbus 282 6000 AG WEERT

 • 0495-533954

 • http://www.ricknet.nl
 • info@ricknet.nl

 • De Stichting heeft ten doel: - Kunsteducatie bereikbaar te maken en toegankelijk te houden voor alle inwoners van de participerende gemeenten; - Het verzorgen van een gevarieerd vraaggericht aanbod op een verantwoord niveau, rekening houdend met het specifieke culturele landsschap en de bevolkingssamenstelling van de participerende gemeenten. Samenhang tussen educatie, amateurkunst en professionele kunst is daarbij het uitgangspunt

 • - Verzelfstandiging (minder afhankelijk van overheidsgelden) - Ontwikkeling nieuwe doelgroepen - Productiviteitsverhoging - Flexibiliteitsverbetering

 • De stichting heeft een Directeur / Bestuurder die rapporteeert aan de Raad van Toezicht

 • ontvangen alleen vacatiegeld.

 • De RvT ontvangt alleen vacatiegeld. (RvT versus Directeur / Bestuurder)

 • De directeur wordt betaald conform richtlijnen voor salariëring directie in de Kunstsector.

 • CAO Kunsteducatie