Logo_RICK_cursussen
 • Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie
 • 2836609
 • ANBI Standaardformulier publicatie plicht ANBI-algemeen-2021-c0ee267d
  ANBI Standaardformulier publicatie plicht ANBI-algemeen-2021-c0ee267dJaarverslag 2022 - Interactief
  Jaarverslag 2022 - Interactief
 • WNT verantwoording - 2022
  WNT verantwoording - 2022
 • Brochure RICK - Raakt
  Brochure RICK - Raakt
 • Postbus 282
  6000 AG WEERT

 • 0495-533954
 • http://www.rickraakt.nl
 • info@rickraakt.nl
 • De Stichting heeft ten doel:
  - Kunsteducatie bereikbaar te maken en toegankelijk te houden voor alle inwoners van de participerende gemeenten;
  - Het verzorgen van een gevarieerd vraaggericht aanbod op een verantwoord niveau, rekening houdend met het specifieke culturele landsschap en de bevolkingssamenstelling van de participerende gemeenten.
  Samenhang tussen educatie, amateurkunst en professionele kunst is daarbij het uitgangspunt

 • - Verzelfstandiging (minder afhankelijk van overheidsgelden)
  - Ontwikkeling nieuwe doelgroepen
  - Productiviteitsverhoging
  - Flexibiliteitsverbetering

 • De stichting heeft een Directeur / Bestuurder die rapporteeert aan de Raad van Toezicht

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • De RvT ontvangt alleen vacatiegeld.
  (RvT versus Directeur / Bestuurder)

 • De directeur wordt betaald conform richtlijnen voor salariëring directie in de Kunstsector.

 • CAO Kunsteducatie