A4saxofoon
 • Stichting Opus 3, Centrum voor muziek in Noordoost Friesland
 • 810468037
 • Jaarrekening 2012 Opus3
  Jaarrekening 2012 Opus3Jaarrekening 2017 ANBI - Opus 3
  Jaarrekening 2017 ANBI - Opus 3
 • jaarverslag 2012
  jaarverslag 2012jaarverslag 2017-anbi
  jaarverslag 2017-anbi
 • postbus 50, 9100AB, Dokkum

 • 0519-292602
 • http://opus3.nl
 • info@opus3.nl
 • De stichting Opus 3 heeft in haar statuten als doel geformuleerd de bevordering
  van de kunstbeoefening, kunstzinnige vorming en kunsteducatie in de ruimste zin
  van het woord in ieder geval in de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en
  Schiermonnikoog.
  De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het in stand houden van een
  muziekschool ten behoeve van de inwoners van bovengenoemde gemeenten.
  Zij treedt actief en stimulerend op ter bevordering van de musische vorming
  in het algemeen.

 • Opus 3 wil de spil zijn in het web van muzikale vorming, muziekbeoefening
  en muziekeducatie in Noordoost Friesland.
  Naast en in samenwerking met muziekverenigingen, onderwijs,
  sociaal cultureel werk, bibliotheek, ateliers en anderen, wil Opus 3 als
  centrum voor muziek inspireren en overal waar dat mogelijk is de kunstzinnige vorming en muziekbeoefening voor jong en oud bevorderen.
  Daarmee versterkt Opus 3 het leefklimaat in stad en regio.

 • A. Holwerda, lid
  A. Berends, secretaris
  R.A. van Dijk, vice-voorzitter
  P.W. Meinema, penningmeester
  R. Zijlstra-Ytsma, voorzitter

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • conform CAR-UWO

 • CAR-UWO