• Stichting Muziekschool Gerard Boedijn
 • 94.36.418
 • jaarrek.2014
  jaarrek.2014
 • Beleidsplan 2012-2016
  Beleidsplan 2012-2016Jaarverslag 2013
  Jaarverslag 2013
 • 0229 238189
 • http://www.muziekschoolboedijn.nl
 • info@muziekschoolboedijn.nl
 • Muziekschool Gerard Boedijn wil iedereen de kans bieden om muziek te ervaren, beoefenen en waarderen. Dit sluit aan op de overtuiging dat kunst en cultuur van wezenlijk belang zijn, zowel voor de ontwikkeling van ieder mens als voor de samenleving als geheel.

 • -Missie, visie en strategie
  -Diensten en producten
  -Toekomstvisie en koers
  -Visie op cultuurhuis

 • De Stichting Muziekschool Gerard Boedijn wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie leden Het bestuur volgt de code cultural governance en verricht haar werk onbezoldigd.Voor de samenstelling van het bestuur: zie jaarverslag.

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De beloning van de directeur geschiedt conform de CAO Kunsteducatie.

 • CAO Kunsteducatie