MEDHlogo
 • Stichting Muziek- en Dansschool Heiloo
 • RSIN: 002833098
 • Jaarrekening 2019
  Jaarrekening 2019Jaarrekening 2020
  Jaarrekening 2020Jaarrekening 2021
  Jaarrekening 2021Financieel Jaarverslag MDH 2022 Was Getekend
  Financieel Jaarverslag MDH 2022 Was Getekend
 • jaarplan MDH 2021
  jaarplan MDH 2021Jaarplan 2022
  Jaarplan 2022Jaarplan 2023-2024
  Jaarplan 2023-2024standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-MDH-2022
  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-MDH-2022
 • Het Veld 1, 1852 GG HEILOO

 • 072-5332460
 • https://muziekendansschoolheiloo.nl
 • info@muziekendansschoolheiloo.nl
 • In de statuten van onze organisatie is vastgelegd dat de volgende doelen worden nagestreefd:

  De stichting heeft ten doel:
  >het bevorderen van kunsteducatie en -participatie in de gemeente Heiloo in het bijzonder en omliggende gemeenten in het algemeen;
  >het in standhouden van een centrum voor kunsteducatie en –participatie en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander zonder winstoogmerk.

  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  >het ontwikkelen en in stand houden van een openbaar centrum voor kunstparticipatie en -educatie, gericht op toegankelijkheid voor alle gebruikers door professioneel personeel;
  >het verzorgen van professionele muziek-en danseducatie;
  >het ontwikkelen en uitvoeren van projecten waarbij gezamenlijk muziek-en dansuitingen worden ontwikkeld, uitgevoerd en/of vastgelegd;
  >het ontwikkelen en uitvoeren van projecten waarin kwetsbare doelgroepen deelnemen aan muziek-en dansparticipatie en educatie;-het ontwikkelen en aanbieden van diensten voor (basis)scholen;
  >het leggen van contacten met maatschappelijke, educatieve en culturele organisaties die behulpzaam kunnen zijn bij het uitbreiden en intensiveren van de dienstverlening;
  >voorts al hetgeen dat tot verwezenlijking van de doelstelling zal bijdragen.

 • Zie het beleidsplan 2019-2023

  In vogelvlucht zijn speerpunten:
  > Doelgroepgericht, onderscheidend aanbod door vakspecialisten voor ALLE inwoners van Heiloo, inclusief het onderwijs
  > Huis op orde (onderzoek huisvesting en alle bedrijfsprocessen op orde)
  > Serviceverlening en kennisuitwisseling als netwerkorganisatie
  > Actief participeren met projecten, optredens, evenementen in de gemeente Heiloo e.o.

 • Raad van Toezicht

  mw. M. Zandvliet, voorzitter
  dhr. C.L. Himmelreich
  mevr. A. Breukels

  Directeur-bestuurder: Pauline (P.M.H.) Folkerts

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • De raad van toezichtleden doen hun werkzaamheden onbezoldigd.

 • De directeur-bestuurder ontvangt een salaris conform de maatstaven van de branche kunsteducatie.

 • CAO Kunsteducatie