• Stichting MiK
 • 002810128
 • MIK Balans en Staat van Baten en Lasten 2012
  MIK Balans en Staat van Baten en Lasten 2012
 • MIK Extern Jaarverslag 2012
  MIK Extern Jaarverslag 2012
 • 073-5492901
 • http://www.mikweb.nl
 • info@mikweb.nl
 • MIK stimuleert en bevordert de actieve cultuurparticipatie van alle inwoners van de deelnemende gemeenten.
  Zij verzorgt hiertoe cultuureducatie in een breed en gevarieerd vraaggericht aanbod van een kwalitatief verantwoord niveau, dat rekening houdt met het specifieke sociaal-culturele landschap en de samenstelling van de bevolking.
  Een goede samenhang tussen educatie, amateurkunst en professionele kunst staat daarbij centraal.

 • In 2012 heeft MIK overleg en discussie gevoerd over de visie en toekomst. De visie is aan-gescherpt en zal tot verdere uitwerking leiden. Het betreft met name innovatie, scholing en het vergroten van het bereik door meer activiteiten en medewerkers in te zetten in het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven.
  Het accent komt meer te liggen op groepen en groepsgericht onderwijs, waardoor mede als gevolg van de bezuinigingen de individuele lessen in prijs zullen stijgen.

 • MIK kent een Raad van Toezicht die bestaat uit de volgende personen:
  De heer Huub van den Berg, voorzitter
  De heer Piet Verrijt, vice-voorzitter
  De heer Kim Albert
  De heer Gerard Hupperetz
  De heer Pieter de Waard

  Bestuurder - Algemeen Directeur
  De heer Laurens Felix

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

  Het bestuur wordt gevormd door de Algemeen Directeur. Voor beloning zie onder directie.

 • De Directeur-Bestuurder
  Voor de beloning van de directie wordt de beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie gevolgd zoals opgesteld door de branche-organisatie Kunstconnectie.

 • CAO Kunsteducatie