Logo_KW_alles_klein-8954b372
 • Stg. Culturele Voorzieningen in de LIemers
 • 855934785
 • Jaarrekening 2020 Kunstwerk!
  Jaarrekening 2020 Kunstwerk!
 • WNT 2017
  WNT 2017Jaarverslag 2020 Kunstwerk!
  Jaarverslag 2020 Kunstwerk!Jaarverslag 2020 raad van toezicht Kunstwerk!
  Jaarverslag 2020 raad van toezicht Kunstwerk!Beleidsplan Kunstwerk! 2021-2024
  Beleidsplan Kunstwerk! 2021-2024
 • https://issuu.com/bureaudeclou/docs/1009.8002_jaarverslag_kunstwerk_los

 • Kerkstraat 27
  6901 AA Zevenaar

 • 085-0409971
 • http://liemerskunstwerk.nl
 • info@liemerskunstwerk.nl
 • Bibliotheekwerk bevorderen in ruimste zin van het woord, beheer, behoud en presentatie collectie cultureel erfgoed Liemers
  Bevorderen van muziekeducatie, volwasseneducatie en het bieden van theaterpodium voor professionals, amateurs en scholen.

 • Kunstwerk! is een gecombineerde organisatie bestaande uit de onderdelen, bibliotheek, muziekschool, theater, erfgoed en museum, volwassenen- en cultuureducatie. Vanuit onze doelstellingen zoeken we naar onderlinge synergie. Per onderdeel zijn er ambities geformuleerd die op hoofdlijnen neerkomen op de volgende doelstellingen:

  • Het Museum is binnen de Turmac Cultuurfabriek de centrale partner als het gaat om visuele verbindingen en gezamenlijke projecten.
  • Het programmeren van een gevarieerd en kwalitatief aanbod op het gebied van podiumkunsten voor Zevenaar e.o., waarbij in ieder geval de volgende disciplines aan bod komen: toneel, jeugd, musical/show, muziektheater en cabaret.
  • De bibliotheek levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen door bijvoorbeeld bestrijding van laaggeletterdheid en door ervoor te zorgen dat mensen meer gaan lezen.
  • Het terugdringen van het percentage laaggeletterdheid door samenwerking met maatschappelijke en educatieve partners.
  • Muziekeducatie op 39 scholen voor primair onderwijs in vier gemeenten.
  • Het verbeteren van doorstroming van binnen- naar buitenschools muziekonderwijs.
  • Het realiseren van samenwerking met en uitvoering in het voortgezet onderwijs.
  • Het verbeteren van producten door verbindingen te leggen met andere domeinen.
  • Mogelijkheden tot muziekbeoefening in de vrije tijd.
  • Werken aan leven lang leren door middel van een cursusaanbod voor volwassenen.

 • Directeur-bestuurder is dhr. B.C. Frölich

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • De leden van de RVT ontvangen een vergoeding per van € 1.000,-- per jaar (2020).

  Dhr. B. van Moerkerk
  Dhr. K. Klaasen
  Dhr. R. Stougie
  Mevr. D. van der Velden
  Dhr. L. van Geffen

 • Volgens de richtlijnen beloningsbeleid directeur-bestuurder cultuurconnectie

 • CAO Kunsteducatie
 • Tevens vallen per onderdeel medewerkers in CAO bibliotheken
  CAO Welzijn
  CAO Car-Uwo