logoKunstwerk
 • Stg. Culturele Voorzieningen in de LIemers
 • 855934785
 • Jaarrekening 2017 Kunstwerk!
  Jaarrekening 2017 Kunstwerk!Jaarrekening 2018 Kunstwerk!
  Jaarrekening 2018 Kunstwerk!Jaarrekening 2019 Kunstwerk!
  Jaarrekening 2019 Kunstwerk!
 • Beleidsplan Kunstwerk 17112016
  Beleidsplan Kunstwerk 17112016WNT 2017
  WNT 20172018 Jaarverslag Kunstwerk - los
  2018 Jaarverslag Kunstwerk - losJaarverslag 2019 Kunstwerk!
  Jaarverslag 2019 Kunstwerk!2019 Verslag rvt
  2019 Verslag rvt
 • https://issuu.com/bureaudeclou/docs/1009.8002_jaarverslag_kunstwerk_los

 • Bommersheufsestraat 62
  6901 JZ Zevenaar

 • 0316-529841
 • http://liemerskunstwerk.nl
 • info@liemerskunstwerk.nl
 • Bibliotheekwerk bevorderen in ruimste zin van het woord, beheer, behoud en presentatie collectie cultureel erfgoed Liemers
  Bevorderen van muziekeducatie, volwasseneducatie en het bieden van theaterpodium voor professionals, amateurs en scholen.

 • • Een grotere bekendheid realiseren van het aanbod bij alle inwoners van de Liemers. Hierdoor versterken we het maatschappelijk effect van de activiteiten.
  • Kiezen voor samenwerking met culturele en maatschappelijke partners, dit eveneens ter versterking van maatschappelijk effect en functie.
  • Vormgeven aan een efficiënte en effectieve organisatie, die opereert vanuit de vraag van de klant.
  • De kwaliteit van de medewerkers versterken, onder andere waar het gaat om kennis, flexibiliteit en innovatiekracht. Hiermee wordt op adequate wijze ingespeeld op de klantvraag, met als resultaat een groeiende klanttevredenheid.

 • Directeur-bestuurder is dhr. B.C. Frölich

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • De leden van de RVT ontvangen een vergoeding per van € 1.000,-- per jaar (2020).

  Dhr. B. van Moerkerk
  Dhr. K. Klaasen
  Dhr. R. Stougie
  Mevr. D. van der Velden
  Dhr. L. van Geffen

 • Volgens de richtlijnen beloningsbeleid directeur-bestuurder cultuurconnectie

 • CAO Kunsteducatie
 • Tevens vallen per onderdeel medewerkers in CAO bibliotheken
  CAO welzijn
  CAO Car-Uwo