Kunstwerk!

logoKunstwerk
 • Stg. Culturele Voorzieningen in de LIemers

 • 855934785

 • Begroting 2016 Cultuurbedrijf - Publieksversie.2015.08.11
  Begroting 2016 Cultuurbedrijf - Publieksversie.2015.08.11
 • Beleidsplan Kunstwerk 17112016
  Beleidsplan Kunstwerk 17112016
 • Bommersheufsestraat 62 6901 JZ Zevenaar

 • 0316-529841

 • http://liemerskunstwerk.nl

 • info@liemerskunstwerk.nl

 • Bibliotheekwerk bevorderen in ruimste zin van het woord, beheer, behoud en presentatie collectie cultureel erfgoed Liemers Bevorderen van muziekeducatie, volwasseneducatie en het bieden van theaterpodium voor professionals, amateurs en scholen.

 • • Een grotere bekendheid realiseren van het aanbod bij alle inwoners van de Liemers. Hierdoor versterken we het maatschappelijk effect van de activiteiten. • Kiezen voor samenwerking met culturele en maatschappelijke partners, dit eveneens ter versterking van maatschappelijk effect en functie. • Vormgeven aan een efficiënte en effectieve organisatie, die opereert vanuit de vraag van de klant. • De kwaliteit van de medewerkers versterken, onder andere waar het gaat om kennis, flexibiliteit en innovatiekracht. Hiermee wordt op adequate wijze ingespeeld op de klantvraag, met als resultaat een groeiende klanttevredenheid.

 • Directeur-bestuurder is dhr. B.C. Frölich

 • ontvangen alleen vacatiegeld.

 • De leden van de RVT ontvangen een vergoeding per van € 130,- vergadering. dhr. Ralph de Neree tot Babberich dhr. A.J. van Leusden dhr. A. van Beersum Dhr. K. Klaasen Mevr. D. van der Velden

 • Volgens de richtlijnen beloningsbeleid directeur-bestuurder cultuurconnectie

 • CAO Kunsteducatie

 • Tevens vallen per onderdeel medewerkers in CAO bibliotheken CAO welzijn CAO Car-Uwo

Over

Deze site is gemaakt in opdracht van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). De FC is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM
anbi@federatiecultuur.nl
Federatie Cultuur