beeldmerk kunstkwartier
 • Stichting Kunstkwartier
 • 8063.57.733
 • Financiële cijfers 2017
  Financiële cijfers 2017Financiële cijfers 2018
  Financiële cijfers 2018Publicatie financiële gegevens 2019 Kunstkwartier
  Publicatie financiële gegevens 2019 Kunstkwartier
 • WNT-verantwoording 2018
  WNT-verantwoording 2018WNT-verantwoording 2019 Kunstkwartier
  WNT-verantwoording 2019 Kunstkwartier
 • Inhoudelijk jaarverslag 2017
  Inhoudelijk jaarverslag 2017Inhoudelijk jaarverslag 2018
  Inhoudelijk jaarverslag 2018Inhoudelijk jaarverslag 2019 Kunstkwartier
  Inhoudelijk jaarverslag 2019 Kunstkwartier
 • Postbus 373, 5700 AJ Helmond

 • 0492-542445
 • http://www.kunst-kwartier.nl
 • info@kunst-kwartier.nl
 • De doelstelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten. Hierin is het volgende bepaald:

  De stichting stelt zich ten doel:
  Het bevorderen van de actieve en receptieve deelname aan kunst en cultuur door de bevolking van de gemeenten Helmond, Geldrop-Mierlo, Nuenen en van de door uitbreiding of inkrimping van het werkgebied betreffende gemeenten.

  De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a. het aanbieden van opleidingen op het terrein van kunst en cultuur;
  b. het aanbieden van diensten en faciliteiten ten behoeve van de lokale amateuristische kunstbeoefening;
  c. het ondersteunen van het onderwijs, sociaal cultureel werk en de amateurkunst op het gebied van de kunstzinnige vorming;
  d. het benutten van alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 • Visie, missie, kern- en merkwaarden stichting Kunstkwartier

  Wie zijn we?
  Kunstkwartier is hét Centrum voor de Kunsten in Helmond en dé muziekschool in Geldrop-Mierlo en Nuenen. Jaarlijks bedient het zo’n 3000 particuliere cursisten in de disciplines muziek, dans, theater, beeldende kunst en schrijven met lang en kort lopende cursussen, workshops en activiteiten.

  Visie (onze kijk op de wereld)
  ‘Een land zonder cultuur is als een lichaam zonder ziel’ (vrij naar actiegroep ‘zuinig op kunst’, 1994).

  De samenleving is in transitie. Oude maatschappelijke systemen en thema’s verdwijnen van het toneel, terwijl nieuwe hun intrede doen. Ook de plaats van kunst en cultuur wordt anders. De overheid trekt zich gedeeltelijk financieel terug en culturele instellingen ontdekken (soms noodgedwongen) het ondernemerschap. Tijd voor de sector om zich opnieuw te positioneren in de samenleving. Niet als geïsoleerde instituten, maar als economische partners die hun aanbod nog meer dan voorheen willen verbinden met en integreren in de samenleving. Zo ook Kunstkwartier.

  We kunnen niet om kunst en cultuur heen. Ons leven is ervan doordrenkt. Cultuur bepaalt wat we eten en drinken, welke mode we dragen, de architectuur van ons huis, het design van ons bestek, de taal die we spreken. Maar ook de muziek waarnaar we luisteren, de kunst aan de muur en onze voorkeur voor een dansstijl of toneelstuk. Kortom, cultuur bepaalt wie we zijn.
  Zélf kunst maken en beoefenen gaat een stap verder. Dat brengt ontwikkeling teweeg. Die ontwikkeling gunt Kunstkwartier iedereen: mens, samenleving en bedrijf. Kunsteducatie en amateurkunst draagt immers bij aan persoonlijke ontwikkeling (sociaal, cognitief en creatief), aan een zinvolle tijdbesteding , ook op hoge leeftijd, aan leefbaarheid in de wijken, aan sociale dynamiek en cohesie, aan een stevige kennis- en creatieve economie, en aan versterking van de lokale identiteit. Kortom, kunstbeoefening en cultuurparticipatie dragen bij aan een aantrekkelijke samenleving.

  Missie (onze rol)
  ‘Kunst zet jou in je kracht’

  Kunstkwartier wil hierin de spin off zijn voor Helmond, Geldrop-Mierlo en Nuenen. Zij ontwikkelt zich in snel tempo van een cursusinstituut tot een levendig Centrum voor de Kunsten dat open staat voor iedereen in de gemeenten. Met hart voor de kunsten en een gezonde ondernemersgeest integreren we veelzijdige en toonaangevende kunsteducatie en –beoefening in het dagelijks leven van mensen. Dat doen we bij ons in huis, maar ook bij verenigingen, in scholen en zorginstellingen, bij bedrijven en op straat. Vanzelfsprekend in partnerschap en co-creatie.

  Kernwaarden (onze mentaliteit)
  • Professioneel met passie en plezier
  • Cultureel ondernemend
  • Klantgericht
  • Maatschappelijk bewust

  Merkwaarden (typisch voor Kunstkwartier)
  • Hart voor de kunsten
  • Hart voor mens en samenleving
  • Hart voor leren en inspireren (ontwikkelen)

 • S. Ferwerda, voorzitter RvT
  R.A. Knopper, lid RvT
  N.V. Fentener van Vlissingen, lid RvT
  M. Blom-Laschek, lid RvT
  A. Duijmelinck-van de Waterbeemd, lid RvT
  R.W.J.M. Groenveld-Vorstenbosch, lid RvT

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • Kunstkwartier hanteert het Raad van Toezicht model.

  De voorzitter ontvangt per vergadering - op basis van aanwezigheid - een vergoeding van € 80,00, met een maximum van 8 vergaderingen per jaar.
  Alle overige leden ontvangen per vergadering - eveneens op basis van aanwezigheid - een vergoeding van € 60,00, met een maximum van 8 vergaderingen per jaar.

 • De directeur-bestuurder volgt voor het beloningsbeleid de beloningsleidraad directeur-bestuurder Kunsteducatie.

 • CAO Kunsteducatie