KunstenHuis Idea fusielogo witte achtergrond
 • Stichting KunstenhuisIdea
 • 004699543
 • 186000 Definitief jaarverslag 2023 d.d. 15.04.2024 incl. getekende controleverklaring
  186000 Definitief jaarverslag 2023 d.d. 15.04.2024 incl. getekende controleverklaring
 • WNT 2023
  WNT 2023
 • KUNSTENHUIS_JAARVERSLAG 2023
  KUNSTENHUIS_JAARVERSLAG 2023
 • Postbus 327
  3700 AH Zeist

 • 030-6958393
 • http://www.kunstenhuisidea.nl
 • info@kunstenhuisidea.nl
 • - het bevorderen van de harmonische ontplooiing van de mens in al zijn levensfasen, met name de
  ontwikkeling van zijn creativiteit op het gebied van audiovisuele, beeldende, dramatische, dansante en
  muzikale kunsten;
  - het bevorderen van de maatschappelijke en culturele participatie van de inwoners van de gemeenten
  De Bilt, Bunnik, Soest en Zeist om aldus een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie;
  - het initiëren, bemiddelen, regisseren, bundelen en presenteren van activiteiten van informatie op het
  gebied van educatie, kunst en cultuur;
  - het in stand houden van leer- en lespraktijken rond voornoemde kunstdisciplines;
  - het verhogen van het technisch en artistiek niveau van beoefenaars van voornoemde kunstdisciplines;
  het bieden van een podium voor amateuristische en professionele beoefenaars van voornoemde
  kunstuitingen en het bevorderen van de activiteiten van het kunstencentrum en theater;
  - het bevorderen van de openbare bibliotheekvoorziening in de gemeenten De Bilt, Bunnik, Soest en
  Zeist;
  - het zijn van een professionele partner in een netwerk van aanbieders van informatie, educatie en
  cultuur om zodoende te streven naar samenwerking met andere aanbieders en naar samenwerking
  tussen aanbieders;
  - het zijn van een inspirerende ontmoetingsplek voor allen die de doelstellingen een warm hart
  toedragen;

 • KunstenhuisIdea wil midden in de samenleving staan en iedereen in aanraking brengen met kunst en
  cultuur, ook diegenen die niet zijn opgegroeid met kunst en cultuur. Het kunstencentrum moet, naast
  scholen en sportinstellingen, onmisbaar worden in de lokale gemeenschap. Door aan kunst te doen,
  ontwikkel je je als compleet mens en wordt het leven verrijkt van jong en oud. Een kunstencentrum is
  bij uitstek de plek die deze ontplooiingskansen biedt. Voor veel mensen is het belangrijk om de
  creatieve ontwikkeling te stimuleren van jezelf en/of je kinderen.
  Iedereen kan zijn eigen creatieve kracht op zijn eigen manier vormgeven bij KunstenhuisIdea, door
  muziek, theater, beeldende kunst, dans of iets anders. Wij hebben de overtuiging dat als je datgene
  ontwikkelt wat je echt raakt, je dit plezier en geluk brengt. In onze lokalen en op onze podia willen we
  iedereen de kans geven om zijn passie te beleven en zijn creatieve kracht te ontwikkelen.
  KunstenhuisIdea wil mensen verbinden door middel van kunst en cultuur en het aanbieden van een zo
  divers mogelijk kunst- en cultuuraanbod.

 • J. Brands - Leever (directeur - bestuurder vanaf 01/12/2023)
  R.J. Schouw ( directeur - bestuurder t/m 30/11/2023)
  F.F. Funnekotter ( directeur - bestuurder t/m 31/07/2023)

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • De directeur-bestuurders ontvangen een beloning conform de CAO Kunsteducatie. De leden van de
  RVT ontvangen enkel een onkostenvergoeding

 • De directeur-bestuurders ontvangen een beloning conform de CAO Kunsteducatie.

 • CAO Kunsteducatie
 • Het personeel volgt de CAO Kunsteducatie of CAO Openbare Bibliotheek