Knipsel
 • Stichting KunstenHuis De Bilt - Zeist
 • 004699543
 • Jaarrekening KHI 2022
  Jaarrekening KHI 2022
 • Wet Normering Topinkomens
  Wet Normering Topinkomens
 • KHI JAARVERSLAG 2022
  KHI JAARVERSLAG 2022
 • Egelinglaan 2B
  3705 TC ZEIST

 • 030-6958393
 • http://www.kunstenhuisidea.nl
 • info@kunstenhuisidea.nl
 • - het bevorderen van de harmonische ontplooiing van de mens in al zijn levensfasen, met name de ontwikkeling van zijn creativiteit op het gebied van audiovisuele, beeldende, dramatische, dansante en muzikale kunsten;
  - het bevorderen van de maatschappelijke en culturele participatie van de inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Soest en Zeist om aldus een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie;
  - het initiëren, bemiddelen, regisseren, bundelen en presenteren van activiteiten van informatie op het gebied van educatie, kunst en cultuur;
  - het in stand houden van leer- en lespraktijken rond voornoemde kunstdisciplines;
  - het verhogen van het technisch en artistiek niveau van beoefenaars van voornoemde kunstdisciplines;
  het bieden van een podium voor amateuristische en professionele beoefenaars van voornoemde kunstuitingen en het bevorderen van de activiteiten van het kunstencentrum en theater;
  - het bevorderen van de openbare bibliotheekvoorziening in de gemeenten De Bilt, Bunnik, Soest en Zeist;
  - het zijn van een professionele partner in een netwerk van aanbieders van informatie, educatie en cultuur om zodoende te streven naar samenwerking met andere aanbieders en naar samenwerking tussen aanbieders;
  - het zijn van een inspirerende ontmoetingsplek voor allen die de doelstellingen een warm hart toedragen;

 • Het KunstenHuis wil midden in de samenleving staan en iedereen in aanraking brengen met kunst en cultuur, ook diegenen die niet zijn opgegroeid met kunst en cultuur. Het kunstencentrum moet, naast scholen en sportinstellingen, onmisbaar worden in de lokale gemeenschap. Door aan kunst te doen, ontwikkel je je als compleet mens en wordt het leven verrijkt van jong en oud. Een kunstencentrum is bij uitstek de plek die deze ontplooiingskansen biedt. Voor veel mensen is het belangrijk om de creatieve ontwikkeling te stimuleren van jezelf en/of je kinderen.
  Iedereen kan zijn eigen creatieve kracht op zijn eigen manier vormgeven bij het KunstenHuis, door muziek, theater, beeldende kunst, dans of iets anders. Wij hebben de overtuiging dat als je datgene ontwikkelt wat je echt raakt, je dit plezier en geluk brengt. In onze lokalen en op onze podia willen we iedereen de kans geven om zijn passie te beleven en zijn creatieve kracht te ontwikkelen.
  Het KunstenHuis wil mensen verbinden door middel van kunst en cultuur en het aanbieden van een zo divers mogelijk kunst- en cultuuraanbod.

 • F.F. Funnekotter (algemeen directeur - bestuurder)
  R.J. Schouw (zakelijk directeur - bestuurder)

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • De directeur-bestuurders ontvangen een beloning conform de CAO Kunsteducatie. De leden van de RVT ontvangen enkel een onkostenvergoeding.

 • De directeur-bestuurders ontvangen een beloning conform de CAO Kunsteducatie.

 • CAO Kunsteducatie
 • Het personeel volgt de CAO Kunsteducatie of CAO Openbare Bibliotheek