logo KOO 1-01
 • Stichting Koorenhuis
 • 805510540
 • jaarverslag 2015
  jaarverslag 2015jaarverslag 2013
  jaarverslag 2013jaarverslag Koorenhuis 2016
  jaarverslag Koorenhuis 2016jaarverslag 2017
  jaarverslag 2017KOO jaarverslag 2018
  KOO jaarverslag 2018Jaarverslag 2019
  Jaarverslag 2019
 • Beleidsplan 20172020
  Beleidsplan 20172020
 • KOO
  Postbus 857
  2501 CW Den Haag

 • 0707071722
 • http://www.koo.nl
 • info@koo.nl
 • De stichting stelt zich – in overeenstemming met in elk geval het beleid van de gemeente Den Haag –ten doel:
  het voor een breed en pluriform publiek toegankelijk maken en (doen) uitvoeren en ontwikkelen van kunsteducatie en hiermee de deelname aan kunst door de inwoners van Den Haag systematisch te bevorderen.

 • Onze maatschappij is complex en zal in de toekomst alleen maar complexer worden. Daarom worden creativiteit en verbeeldingskracht steeds belangrijker. Zeker bij het bedenken van oplossingen voor de sociaal-maatschappelijke vraagstukken die we op ons bord krijgen. Deze unieke, menselijke eigenschappen zien wij als extreem waardevol en ontwikkelbaar.
  Wij zijn er dan ook van overtuigd dat kunstonderwijs essentieel is om die creativiteit en verbeeldingskracht bij mensen te ontwikkelen. Vooral wanneer dit kunstonderwijs uitgaat van de kwaliteiten en waarden van de verschillende kunstdisciplines. En daarbij op een aantrekkelijke en actuele manier wordt aangeboden door opgeleide kunstvakprofessionals. Talenten kunnen ontdekt en ontwikkeld worden door in aanraking te komen met de taal van kunst.
  De kunsten zelf veranderen mee met de maatschappij. Dat is maar goed ook, want zo weerspiegelt de maatschappij in de kunst. Om ons kunstonderwijs actueel te houden, volgen wij deze veranderingen en ontwikkelingen. Dit doen wij met behulp van de nauwe band met onze docentencommunity en culturele en maatschappelijke partners. Zo kunnen wij nieuwe ontwikkelingen in ons onderwijs implementeren.
  Om dit kunstonderwijs voor iedereen beschikbaar te maken, en ook – en misschien wel juist – voor de mensen die daar minder gemakkelijk toegang tot hebben, zijn expertise en organisatiekracht nodig. Dit is de kracht en de missie van KOO:
  ”Wij organiseren professioneel kunstonderwijs, met name daar waar dat niet vanzelf gaat.”

 • De raad van toezicht bestaat uit:
  voorzitter: dhr. B.J. Klerk
  lid: mw. L. den Besten RA
  lid: mr. W. Hendricks
  lid: A. de Been

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • volgt car uwo

 • CAR-UWO