logo KOO 1-01
 • Stichting Koorenhuis
 • 805510540
 • jaarverslag 2013
  jaarverslag 2013jaarverslag 2017
  jaarverslag 2017KOO jaarverslag 2018
  KOO jaarverslag 2018Jaarverslag 2019
  Jaarverslag 2019jaarverslag-2015
  jaarverslag-2015Jaarstukken-2021-0ff63af4
  Jaarstukken-2021-0ff63af4jaarverslag-Koorenhuis-2016
  jaarverslag-Koorenhuis-2016
 • WNT-verantwoording-2021-fc281f97
  WNT-verantwoording-2021-fc281f97
 • Activiteitenplan KOO 2023-1979b223
  Activiteitenplan KOO 2023-1979b223ANBI publicatieformulier KOO-2c66b372
  ANBI publicatieformulier KOO-2c66b372Meerjarenbeleidsplan-KOO-2021-2024-3b9bb556
  Meerjarenbeleidsplan-KOO-2021-2024-3b9bb556
 • KOO
  Postbus 857
  2501 CW Den Haag

 • 0707071722
 • http://www.koo.nl
 • info@koo.nl
 • De stichting stelt zich – in overeenstemming met in elk geval het beleid van de gemeente Den Haag –ten doel:
  het voor een breed en pluriform publiek toegankelijk maken en (doen) uitvoeren en ontwikkelen van kunsteducatie en hiermee de deelname aan kunst door de inwoners van Den Haag systematisch te bevorderen.

 • Onze maatschappij is complex en zal in de toekomst alleen maar complexer worden. Daarom worden creativiteit en verbeeldingskracht steeds belangrijker. Zeker bij het bedenken van oplossingen voor de sociaal-maatschappelijke vraagstukken die we op ons bord krijgen. Deze unieke, menselijke eigenschappen zien wij als extreem waardevol en ontwikkelbaar.
  Wij zijn er dan ook van overtuigd dat kunstonderwijs essentieel is om die creativiteit en verbeeldingskracht bij mensen te ontwikkelen. Vooral wanneer dit kunstonderwijs uitgaat van de kwaliteiten en waarden van de verschillende kunstdisciplines. En daarbij op een aantrekkelijke en actuele manier wordt aangeboden door opgeleide kunstvakprofessionals. Talenten kunnen ontdekt en ontwikkeld worden door in aanraking te komen met de taal van kunst.
  De kunsten zelf veranderen mee met de maatschappij. Dat is maar goed ook, want zo weerspiegelt de maatschappij in de kunst. Om ons kunstonderwijs actueel te houden, volgen wij deze veranderingen en ontwikkelingen. Dit doen wij met behulp van de nauwe band met onze docentencommunity en culturele en maatschappelijke partners. Zo kunnen wij nieuwe ontwikkelingen in ons onderwijs implementeren.
  Om dit kunstonderwijs voor iedereen beschikbaar te maken, en ook – en misschien wel juist – voor de mensen die daar minder gemakkelijk toegang tot hebben, zijn expertise en organisatiekracht nodig. Dit is de kracht en de missie van KOO:
  ”Wij organiseren professioneel kunstonderwijs, met name daar waar dat niet vanzelf gaat.”

 • De raad van toezicht bestaat uit:
  voorzitter: dhr. B.J. Klerk
  lid: dhr. A. de Been
  lid: dhr. H. Visser
  lid: mevr. P. Houtsma
  lid: mevr. M. Nouri

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • Beloning van de algemeen directeur valt buiten het functiegebouw van de CAO KE en wordt derhalve vastgesteld door de Raad van Toezicht. Bezoldiging van de algemeen directeur blijft ruim binnen het bezoldigingsmaximum van de WNT.

  Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Beloning van de algemeen directeur valt buiten het functiegebouw van de CAO KE en wordt derhalve vastgesteld door de Raad van Toezicht. Bezoldiging van de algemeen directeur blijft ruim binnen het bezoldigingsmaximum van de WNT.

 • CAO Kunsteducatie