logo KOO
 • Stichting Koorenhuis
 • NL805510540B01
 • ANBI publicatieformulier KOO 2022
  ANBI publicatieformulier KOO 2022Jaarverslag KOO 2022
  Jaarverslag KOO 2022
 • Activiteitenplan KOO 2022
  Activiteitenplan KOO 2022
 • N.v.t.

 • Prinsegracht 27
  2512 EW Den Haag

 • 0707071722
 • https://koo.nl
 • info@koo.nl
 • Het voor een breed en pluriform publiek toegankelijk maken en (doen) uitvoeren en ontwikkelen van kunsteducatie en hiermee de deelname aan kunst door de inwoners van Den Haag systematisch te bevorderen.

 • Zie Activiteitenplan 2022

 • KOO kent een Raad van Toezicht model.
  De verantwoordelijkheid van het bestuur ligt bij de directeur.

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • KOO kent een vacatieregeling voor de leden van de RvT. Geen van de leden maakte daar in
  2022 gebruik van.

 • Beloning van de algemeen directeur valt buiten het functiegebouw van de CAO KE. Deze wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, waarbij gebruik wordt gemaakt van de "beloningsdleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie", zoals beschikbaar gesteld door de brancheorganisatie.

 • CAO Kunsteducatie