Factorium cultuurmakers logo rood (002)-cde90601
 • Stichting Factorium Cultuurmakers
 • 002790403
 • 22055162-Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2021 met was getekend controleverklaring-448c9eab
  22055162-Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2021 met was getekend controleverklaring-448c9eab
 • WNT 2021-856d0b55
  WNT 2021-856d0b55
 • Beleidsplan Factorium Cultuurmakers 2021-2024 FINAL-b68e797d
  Beleidsplan Factorium Cultuurmakers 2021-2024 FINAL-b68e797dstandaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol-d5a1b3f5
  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol-d5a1b3f5
 • Postbus 10141
  5000 JC Tilburg

 • 013 535 40 55
 • https://www.factorium.nl/
 • info@factorium.nl
 • De stichting heeft ten doel

  - kunsteducatie bereikbaar te maken en toegankelijk te houden voor alle
  inwoners van de participerende gemeente in de breedste zin des
  woord;

  - het verzorgen van een gevarieerd vraaggericht aanbod op een
  verantwoord niveau, rekening houdend met het specifieke culturele
  landschap en de bevolkingssamenstelling van de participerende
  gemeente.
  Samenhang tussen cultuurparticipatie, educatie en amateurkunst is daarbij het uitgangspunt.

 • Cultuureducatie: lessen en cursussen

  Cultuur-projecten in m.n. het primair onderwijs en projecten in het sociaal domein

  De werkzaamheden worden continu uitgevoerd. Ze dragen bij aan het realiseren van de doelstelling doordat inwoners van Tilburg hun cultureel talent op hun eigen manier kunnen ontdekken, ontplooien en vormgeven

 • Zie hiervoor het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen, pagina 1.

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Zie hiervoor het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen, pagina 3.

 • Zie hiervoor het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen, pagina 3.

 • CAO Kunsteducatie
 • Zie hiervoor het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen, pagina 3.