• Stichting Cultuurhuis De Klinker
 • 853164423
 • jaarrekening 2020 WG dd12-04-2021 gewaarmerkt-8f15d83e
  jaarrekening 2020 WG dd12-04-2021 gewaarmerkt-8f15d83e
 • Bedrijfsplan 2019-2022 online definitief-a941e2e3
  Bedrijfsplan 2019-2022 online definitief-a941e2e3Bestuurs- en activiteitenverslag 2020.-fc1170bf
  Bestuurs- en activiteitenverslag 2020.-fc1170bf
 • Mr D U Stikkerlaan 251
  9675 Dg Winschoten

 • 0597 700270
 • http://www.indeklinker.nl
 • info@indeklinker.nl
 • De Klinker heeft ten doel
  1. het stimuleren, organiseren en doen organiseren van een veelheid aan (culturele) activiteiten waaronder te begrijpen
  Het verhuren van ruimtes aan (culturele) instellingen, ondernemingen, verenigingen en scholen;
  het exploiteren van een theater;
  het exploiteren van een kunstencentrum;
  het voeren van horeca-activiteiten;
  het initiëren, stimuleren en (laten) uitvoeren van een veelheid aan (culturele) activiteiten;
  Het bevorderen va het cultureel bewustzijn in en rondo, de gemeente Oldambt.
  2. De Klinker heeft niet ten doel het maken van winst.

 • De hoofdlijnen van het het beleid zijn weergegeven in het bijgevoegde beleidsplan 2018-2022 in paragraaf 1 op pagina 8 en 9.
  Inkomsten worden verkregen uit gemeentelijke subsidies, recettes voor theater- en filmvoorstellingen, lesgelden voor kunsteducatie, het verzorgen van muzieklessen op basisscholen en horeca-activiteiten. Zie hiervoor ook paragraaf 3 op pag. 16 en 17 van het beleidsplan
  De omvang, het verloop en het beheer van de financiële middelen wordt jaarlijks weergegeven in een door een accountant gewaarmerkte jaarrekening. Zie de betreffende bijlage.

 • Het bestuur wordt gevormd door dhr. R.H. Bangma die de functie directeur/bestuurder vervult.
  Daarnaast is een Raad van Toezicht actief.

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • De leden van de Raad van Toezicht ontvangen vacatiegeld.

 • Volgens Richtlijn bezoldiging directeuren van de VSCD

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Afhankelijk van de functie worden de medewerkers beloond volgens
  CAO Nederlandse Podia danwel
  CAO Kunsteducatie