logo-cultuurcentrumtransparant
 • Stichting Cultuurcentrum Heemskerk
 • 856194566
 • Jaarverslag Cultuurcentrum Heemskerk 2016
  Jaarverslag Cultuurcentrum Heemskerk 2016
 • Ondernemingsplan Cultuurcentrum Heemskerk 2017
  Ondernemingsplan Cultuurcentrum Heemskerk 2017Jaarverslag Cultuurcentrum Heemskerk 2016
  Jaarverslag Cultuurcentrum Heemskerk 2016
 • Kerklaan 1
  1961 GA Heemskerk

 • 0251 836 003
 • http://www.cultuurcentrumheemskerk.nl
 • info@cultuurcentrumheemskerk.nl
 • Wij willen zoveel mogelijk kinderen en volwassenen bereiken met cultuureducatie-activiteiten. We geven muzieklessen op onze eigen locatie en op scholen, verzorgen een breed aanbod cultuureducatie voor het onderwijs en zetten projecten op in samenwerking met sociale partners voor kwetsbare doelgroepen zoals anderstaligen, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast stimuleren we de sociale factor van kunst; het verbindt, stimuleert dat mensen actief zijn en zorgt voor nieuwe ontmoetingen. Daarom stimuleren we samenwerking tussen de culturele organisaties, ondernemers, verenigingen, vrijwilligers en amateurskunstenaars. We ondersteunen hen bij oa het zichtbaar maken.

 • Kerntaken en gemeentelijk kader
  1. het verzorgen van toegankelijk en kwalitatief muziekonderwijs voor jonge mensen tot 21 jaar;
  2. het faciliteren en verbinden van het aanbod muziekonderwijs aan volwassenen;
  3. het verzorgen van goede cultuureducatie voor het onderwijs en in de wijk;
  4. het stimuleren van cultuurparticipatie gericht op een breed bereik met specifieke aandacht voor kwetsbare en niet vitale inwoners(groepen)

 • A. Pruijt
  G. van t Veer (voorzitter)
  R. Woerdeman (penningmeester)

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Beloning volgens de CAO Kunsteducatie

 • CAO Kunsteducatie