• Stichting CREA, Centrum voor Kunstzinnige Vorming
 • 002930651
 • jaarverslag_CREA_FINAL_digitaal (1)
  jaarverslag_CREA_FINAL_digitaal (1)
 • 7962 CREA Koersdocument
  7962 CREA Koersdocument
 • 074-2917597
 • http://www.creahengelo.nl
 • info@creahengelo.nl
 • Het bevorderen en optimaliseren van de toegankelijkheid van kunsteducatie bij een zo'n groot en breed mogelijk publiek.
  De stichting tracht haar doel, met eerbiediging van ieders levensbeschouwelijke-overtuiging, te bereiken door:
  a. het organiseren van cursussen voor kinderen, jeugdigen en volwassenen
  b. het geven van voorlichting en het ter beschikking stellen van zo mogelijk bevoegde deskundigen, en
  c. andere wettige middelen, welke kunnen strekken tot bevordering van het doel van de stichting in de ruimste zin, al dan niet in overleg en samenwerking met daarvoor in aanmerking komende natuurlijke personen en rechtspersonen

 • zie Koersdocument

 • Waninge,Willem - voorzitter

  Diepman, Franciscus Johannes - penningmeester

  ter Hofte-Visser, Jessica Helena - secretaris

  van Beem, Josefinus - algemeen lid

  Kerkhof, Lous Geeke - directeur

   

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • CAO Kunstducatie

 • CAO Kunsteducatie