Artiance, Centrum voor de Kunsten

 • Stichting ARTIANCE centrum voor de kunsten

 • 0084.49.363.B01

 • Jaarverslag 2014 incl controleverklaring definitieve versie
  Jaarverslag 2014 incl controleverklaring definitieve versie
 • Inhoudelijk jaarverslag 2014-2015 definitief digitale versie
  Inhoudelijk jaarverslag 2014-2015 definitief digitale versieVisiedocument Artiance definitief december2012
  Visiedocument Artiance definitief december2012
 • 072-5404335

 • http://www.artiance.nl

 • info@artiance.nl

 • De Stichting heeft tot doel het bevorderen en verrichten van activiteiten op het gebied van kunst- en cultuureducatie in de ruimste zin. De Stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer: - Het geven en organiseren van lessen, cursussen, workshops en het organiseren van andere activiteiten; - Het bemiddelen tussen culturele instellingen en het onderwijs ten behoeve van kunst- en cultuureducatie; - Het uitvoeren van speciale projecten; - Het verzorgen van voorstellingen, concerten en tentoonstellingen. - Het geven van voorlichting; - Het geven van adviezen aan organisaties, instellingen en personen; - Alle andere toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn. Een ander al dan niet in samenwerking met anderen, instellingen, organisaties en individuen. De activiteiten van de Stichting zijn in eerste instantie gericht op Alkmaar en de regio Noord-Kennmerland. De Stichting kan ook landelijk activiteiten ontplooien. Het vermogen van de Stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de Stichting. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

 • Verbreding van cultuurparticipatie en vergroting van het culturele aanbod is van wezenlijk belang voor de verdere ontwikkeling van Alkmaar als complete en vitale centrumstad met een prettig leefklimaat. Artiance ziet voor zichzelf de komende jaren een sleutelrol als voortrekker in creatieve partnerschappen, waarbij zij, samen met andere organisaties, steeds meer mensen in Alkmaar en de regio weet te bereiken en verbinden!

 • Arnoud van Aalst (Directeur) Raad van Toezicht: Herman van den Hoogen (Voorzitter) Kan-Wah Hau Jos Boom Alex de Jager Esther den Haan - van Wijk

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Een bestuursfunctie bij Artiance is onbezoldigd. Vanaf januari 2014 is deelname in de RVT ook onbezoldigd. vanaf januari 2014 werkt Artiance met een raad van toezicht en directeur/bestuurder model in plaats van met een bestuur-directiemodel. Dat betekent dat de statuten aangepast worden en de besturings- en beloningsstructuur er anders uit komt te zien.

 • Tot en met december 2013 volgens de CAO Kunsteducatie. Vanaf 1 januari krijgt de directeur-bestuurder betaald conform de beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie.

 • CAO Kunsteducatie

Over

Deze site is gemaakt in opdracht van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). De FC is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM
anbi@federatiecultuur.nl
Federatie Cultuur