artiance blok logo rood
 • Stichting ARTIANCE centrum voor de kunsten

 • 0084.49.363.B01

 • Jaarverslag Artiance 2017 definitief versie 10 april 2018
  Jaarverslag Artiance 2017 definitief versie 10 april 2018
 • Inhoudelijk jaarverslag 2016-2017 definitief
  Inhoudelijk jaarverslag 2016-2017 definitiefStrategieplan 2017-2020 interactief
  Strategieplan 2017-2020 interactief
 • Canadaplein 3 1811KE Alkmaar

 • 072-5404335

 • http://www.artiance.nl
 • info@artiance.nl

 • De Stichting heeft tot doel het bevorderen en verrichten van activiteiten op het gebied van kunst- en cultuureducatie in de ruimste zin. De Stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer: - Het geven en organiseren van lessen, cursussen, workshops en het organiseren van andere activiteiten; - Het bemiddelen tussen culturele instellingen en het onderwijs ten behoeve van kunst- en cultuureducatie; - Het uitvoeren van speciale projecten; - Het verzorgen van voorstellingen, concerten en tentoonstellingen. - Het geven van voorlichting; - Het geven van adviezen aan organisaties, instellingen en personen; - Alle andere toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn. Een ander al dan niet in samenwerking met anderen, instellingen, organisaties en individuen. De activiteiten van de Stichting zijn in eerste instantie gericht op Alkmaar en de regio Noord-Kennmerland. De Stichting kan ook landelijk activiteiten ontplooien. Het vermogen van de Stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de Stichting. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

 • Zie beleidsplan.

 • Rob Bangert (Directeur-bestuurder) Raad van Toezicht: Geert ten Dam (Voorzitter) Evert Barendrecht Jos Boom Esther den Haan - van Wijk Lieke Danenberg

 • hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.

 • Vanaf januari 2014 werkt Artiance met een raad van toezicht en directeur/bestuurder model in plaats van met een bestuur-directiemodel. De Raad van Toezichtleden ontvangen maandelijks een vrijwilligersvergoeding.

 • De directeur-bestuurder krijgt betaald conform de beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie.

 • CAO Kunsteducatie