ARTEX-logostempel 2017
 • Stichting Artex - Kunstenschool Texel
 • 009911406
 • Scan jaarrekening 2019-2020 deel 1-6cd2ceea
  Scan jaarrekening 2019-2020 deel 1-6cd2ceeaScan jaarrekening 2019-2020 deel 2-34b8b743
  Scan jaarrekening 2019-2020 deel 2-34b8b743Scan jaarrekening Artex 2020-2021 getekend-d1da9f27
  Scan jaarrekening Artex 2020-2021 getekend-d1da9f27
 • Artex-standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol-63096f71
  Artex-standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol-63096f71INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2020-2021-25824e20
  INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2020-2021-25824e20Koersplan Artex Kunstenschool Texel 2018-2022 2.0-f0bf6896
  Koersplan Artex Kunstenschool Texel 2018-2022 2.0-f0bf6896
 • Schilderend 39
  1791 BB Den Burg

 • 0222-313493
 • http://www.artex-texel.nl
 • info@artex-texel.nl
 • Stichting Artex Kunstenschool Texel stelt zich ten doel kunsteducatie én kunstbeleving op Texel in de
  ruimste zin des woords te bevorderen en ondersteunen. De stichting is er voor alle geledingen van de
  Texelse bevolkingen bezoekers. Wij bieden een kunsteducatie programma van een kwalitatief goed
  niveau dat ertoe bijdraagt dat inwoners en bezoekers van Texel hun talenten ontdekken en
  ontwikkelen. Artex initieert, organiseert en faciliteert kunstzinnige ontmoetingen en activiteiten.
  De kunstenschool streeft ernaar dat alle inwoners van Texel doorgaand in aanraking komen met
  activiteiten van Artex. Dit doen we door inwoners en toeristen te stimuleren om actief en passief te
  participeren in cultuur.

 • Artex Kunstenschool Texel is dé organisatie voor cultuureducatie op Texel met in het seizoen
  2021/2022 hebben we in totaal 2947 kinderen, jongeren en volwassenen als actieve deelnemer mogen
  ontvangen. Wij hebben breed bereik onder alle leeftijden en een 100% leerlingen participatie in het
  basis onderwijs.
  Met de realisatie van het Thijssehuis in 2024 waarin Artex Kunstenschool, KopGroep Bibliotheken en
  Young4Ever gaan samenwonen,samenwerken en samen zorgdragen voor een levendig, toegankelijk en
  succesvol sociaal en cultureel ‘dorpshuis’ komt het de ambitie voor een ontmoetingsplek en het versterken van de culturele infrastructuur op heel Texel op een hoger plan te liggen.
  Naast aanbod in de vrije tijd en participatie in maatschappelijke projecten verzorgt Artex structurele
  ondersteuning en advisering betreffend het de cultuureducatie in alle scholen in het basis- en
  voortgezet onderwijs op Texel. Artex is als kunstenschool in opdracht van de Gemeente Texel de spil
  in de uitvoering van cultuureducatie op Texel. Bij nieuwe initiatieven op Texel is Artex dé partner
  wanneer een samenwerking met een cultuureducatie-partner gevraagd wordt. Duurzaam
  cultuuronderwijs maakt leerlingen met behulp van creativiteit, verbeeldingskracht en flexibiliteit klaar
  voor de eenentwintigste-eeuwse maatschappij. Goed cultuuronderwijs op alle Texelse scholen is van
  belang voor het eiland, het houdt haar levendig en aantrekkelijk voor jonge gezinnen en iedereen die
  de brede ontwikkeling van kinderen een warm hart toedraagt.

 • De heer S. Boschma, directeur-bestuurder

  De heer H. Veller, voorzitter
  Mevrouw M. Merkelbach, penningmeester
  De Heer M. Meskers, secretaris
  Mevrouw C. Groen, alg bestuurslid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Wij waarderen de functie volgens de ‘Beloningsleidraad directeur-bestuurder C kunsteducatie’ behorend bij de cao Kunsteducatie.

 • CAO Kunsteducatie