ARTEX-logostempel 2017
 • Stichting Artex - Kunstenschool Texel
 • 009911406
 • Artex Jaarrekening 2018-2019 uitr
  Artex Jaarrekening 2018-2019 uitr
 • Inhoudelijk Jaarverslag 2018-2019
  Inhoudelijk Jaarverslag 2018-2019standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z1fol-5ca6e6c9
  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z1fol-5ca6e6c9
 • Schilderend 39
  1791 BB Den Burg

 • 0222-313493
 • http://www.artex-texel.nl
 • info@artex-texel.nl
 • Artex stelt zich ten doel:

  Algemeen: de bevordering en ondersteuning van kunsteducatie én kunstbeleving op Texel in de ruimste zin des woords. Artex- Kunstenschool Texel is er voor alle geledingen van de Texelse bevolking (cursisten,organisaties,
  verenigingen) en passanten. We streven ernaar dat alle inwoners van Texel ergens in hun leven in aanraking komen met activiteiten van Artex.
  Zij tracht bovenstaande te bereiken door:
  1. het aanbieden van kunsteducatie van kwalitatief goed niveau (op het gebied van podiumkunsten en beeldende kunsten)
  2. het inspireren, organiseren en faciliteren van kunstzinnige ontmoetingen als samenspel, producties,uitvoeringen, exposities, seminars e.d.
  3. het aangaan van samenwerkingsvormen met onderwijs, verenigingen e.d.

 • Concrete doelen:

  - verbreding van het aanbod: met name de beeldende tak kan worden aangescherpt (let wel, door de enorme groei die Artex heeft doorgemaakt, heeft Artex momenteel te weinig fysieke ruimte om dergelijk aanbod te laten plaatsvinden)
  - verbreding van het aanbod: aanbod ontwikkelen dat afgestemd is op de groeiende groep senioren
  - de functie van ontmoetingsplek breder maken. Artex heeft de ambitie om samen met andere instellingen te verhuizen naar het centrum van Den Burg. Samenwerking moet leiden tot synergetische voordelen. Bovendien kan men vanaf die plek ook aanbod afstemmen op het toerisme. Dit kan gerealiseerd worden door mogelijke samenwerkingsvormen te verkennen met andere instellingen die raakvlakken hebben en/of een functie vervullen in het buitenschoolse circuit
  - versterking van de culturele infrastructuur waardoor Texel een aantrekkelijk eiland blijft (mede met het oog op migratie) door mogelijkheden te onderzoeken. In onderzoek is aangetoond dat het hebben van een brede culturele infrastructuur zeer belangrijk is om (nieuwe) inwoners te werven én om ervoor te zorgen dat de demografische samenstelling van de bevolking divers blijft.

 • De heer H. Veller, voorzitter
  Mevrouw M. Merkelbach, penningmeester
  De Heer M. Meskers, secretaris
  Mevrouw C. Groen, alg bestuurslid

  De heer S. Boschma, directeur

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Wij waarderen de functie volgens de ‘Beloningsleidraad directeur-bestuurder C kunsteducatie’ behorend bij de cao Kunsteducatie.

 • CAO Kunsteducatie