Art4U

 • stichting |Veldhovense Muziekschool

 • 2651117

 • gewaarmerkte rekening 2012
  gewaarmerkte rekening 2012
 • Art4U Jaarverslag 2012
  Art4U Jaarverslag 2012
 • 040-2533522

 • http://www.art4u-kunsteducatie.nl

 • algemeen@art4u-kunsteducatie.nl

 • het bevorderen van actieve en receptieve kunst- en cultuurparticipatie in de gemeente Veldhoven, Bergeijk en Eersel. Uitgangspunten daarbij zijn cursorisch kunstonderwijs, scholing van en dienstverlening aan georganiseerde amateurkunstbeoefenaars en ontwikkelen en aanbieden van dienstverlening in de vorm van binnen- en buitenschoolse projecten aan het reguliere onderwijs. zie jaarverslag

 • Art4U richt zich op muziek, dans en drama. Kunsteducatie is een onmisbaar onderdeel van de ontwikkeling van mensen zie jaarverslag

 • P. Bunnik T. Edenburg D. Hoekstra H. Niers E. Rosens P. Smetsers M. Verhagen

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • conform salarisschalen CAR UWO

 • CAR-UWO

 • zo ook CAO KE na fusie met Kempisch centrum voor Muziek & Dans

Over

Deze site is gemaakt in opdracht van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). De FC is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM
anbi@federatiecultuur.nl
Federatie Cultuur