• stichting |Veldhovense Muziekschool
 • 2651117
 • gewaarmerkte rekening 2012
  gewaarmerkte rekening 2012
 • Art4U Jaarverslag 2012
  Art4U Jaarverslag 2012
 • 040-2533522
 • http://www.art4u-kunsteducatie.nl
 • algemeen@art4u-kunsteducatie.nl
 • het bevorderen van actieve en receptieve kunst- en cultuurparticipatie in de gemeente Veldhoven, Bergeijk en Eersel. Uitgangspunten daarbij zijn cursorisch kunstonderwijs, scholing van en dienstverlening aan georganiseerde amateurkunstbeoefenaars en ontwikkelen en aanbieden van dienstverlening in de vorm van binnen- en buitenschoolse projecten aan het reguliere onderwijs.
  zie jaarverslag

 • Art4U richt zich op muziek, dans en drama. Kunsteducatie is een onmisbaar onderdeel van de ontwikkeling van mensen
  zie jaarverslag

 • P. Bunnik
  T. Edenburg
  D. Hoekstra
  H. Niers
  E. Rosens
  P. Smetsers
  M. Verhagen

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • conform salarisschalen CAR UWO

 • CAR-UWO
 • zo ook CAO KE na fusie met Kempisch centrum voor Muziek & Dans