Over: de Stilte

Website: http://www.destilte.nl
Profiel:
De Stilte richt zich volledig op het ontwikkelen en uitvoeren van producties voor kinderen. Sinds 1994 heeft het gezelschap ruim 5.500 voorstellingen gedanst voor bijna 600.000 bezoekers. Onder artistieke leiding van Jack Timmermans wordt ingezet op dans van de hoogste kwaliteit, met niet het kunstje, maar de kunst als inspiratiebron. Educatie vormt een integraal onderdeel van de werkwijze. Spelenderwijs leert het kind zijn wereld kennen. Door imitatie en verbeelding leert het enerzijds deel uit te maken van een gemeenschap en krijgt het anderzijds voeling met zijn eigen binnenste. De taal van het lichaam is daarbij zijn eerste expressiemiddel. We gaan over de landsgrenzen heen met het naïeve idee dat we de wereld kunnen veranderen. We exporteren voorstellingen waarin individuen zich presenteren als daders die hun vrijheid opeisen. Bij de Stilte heeft schoonheid haar gezicht nog niet verbrand. Om geen twijfel te laten bestaan over haar missie afficheert de Stilte zich met de toevoeging ‘dans voor kinderen’. Met de plek die het gezelschap opeist in de samenleving is een tweede motto evenzeer toepasselijk: De Stilte, meer dan dans.

Posts by de Stilte: