NEMO_SM Stack Logo RGB-WEB
 • St. Nationaal Centrum voor Wetenschap & Technologiecommunicatie

 • NL.00.29.53.523

 • NEMO_FinancieelJaarverslag 2018 DEF

  NEMO_FinancieelJaarverslag 2018 DEF
 • Activiteitenplan 2019 def

  Activiteitenplan 2019 defNEMO_Jaarverslag 2018 lr

  NEMO_Jaarverslag 2018 lr
 • Postbus 421 1000 AK Amsterdam

 • 020 5313233

 • http://www.e-NEMO.nl
 • info@e-NEMO.nl

 • De Stichting stelt zich ten doel het in zo breed mogelijke kring bij personen van alle leeftijden en in het bijzonder jongeren wekken en vergroten van hun belangstelling voor wetenschap, technologie en industrie, alsmede het creëren, stimuleren en onderhouden van activiteiten die wetenschap en techniek op een dusdanige manier verspreiden dat er een inspirerende werking van uitgaat.

 • Zie Activiteitenplan 2016

 • Raad van Toezicht: Ir. B.C. (Bernard) Fortuyn, voorzitter Mr. A.G. (Age) Fluitman Mevrouw mr. M. (Mieke) Zaanen Prof. dr. J. H. (Juliette) Walma v/d Molen Mr. G. Schipper PhD. MSc. P. Riemens MSc. R.A. Drost Directie: Michiel Buchel, Algemeen directeur Marjolein van Breemen, Adjunct directeur Martijn van Heemskerk van Beest, Adjunct directeur

 • ontvangen alleen vacatiegeld.

 • Beloning van de Algemeen directeur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht; beloning van de overige medewerkers is conform het Arbeidsvoorwaardenreglement van de stichting NCWT

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • Beloning volgens het Arbeidsvoorwaardenreglement van de stichting NCWT