wit_zwart
 • Stichting Museumnacht Amsterdam

 • 811943793

 • 2014-03-11 Stichting Museumnacht Amsterdam jaarrekening 2013

  2014-03-11 Stichting Museumnacht Amsterdam jaarrekening 2013Financieel-overzicht-Stichting-Museumnacht-Amsterdam-Staat-van-baten-en-lasten-over-2015-N8

  Financieel-overzicht-Stichting-Museumnacht-Amsterdam-Staat-van-baten-en-lasten-over-2015-N8
 • Jaarverslag-N8-2013

  Jaarverslag-N8-2013
 • http://www.n8.nl/cms/content/uploads/2016/07/jaarverslag_n8_2014-final.pdf

 • Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam

 • 020-5270785

 • http://www.n8.nl
 • info@n8.nl

 • De stichting heeft ten doel: het initiëren, organiseren, ondersteunen, begeleiden en uitvoeren van collectieve marketing en promotie van de Amsterdamse musea. De stichting tracht haar doelstellingen primair te bereiken door het organiseren van de Museumnacht Amsterdam in nauwe samenwerking met de Amsterdamse musea.

 • In 2013 is een aantal pijlers geformuleerd vanuit waar er in 2014 werd gewerkt. Het jaar 2015 zal in het teken staan van het voortbouwen op de in 2013 geformuleerde pijlers. Het team heeft getracht om concrete doelen en activiteiten te stellen binnen deze pijlers. De pijlers voor 2015 zijn: 1. Verstevigen van het draagvlak 2. Kennisdeling 3. Innovatie 4. Diversiteit

 • Sandra den Hamer (voorzitter) Lennart Booij (secretaris) Marco Huijbregts (penningmeester) Astrid Elburg Matthijs Bakker Inger Schaap John Sijmonsbergen

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Er is geen directie. Het projectbureau wordt aangestuurd door het bestuur.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • N8 volgt de richtlijnen van de CAO van de Verzelfstandigde Rijksmusea.