LOGO STICHTING
 • Stichting Vrienden Openluchttheater het Amsterdamse Bos

 • 814282921

 • JAARREKENING VRIENDENSTICHTING BOSTHEATER 2017

  JAARREKENING VRIENDENSTICHTING BOSTHEATER 2017JAARREKENING VRIENDENSTICHTING BOSTHEATER 2018

  JAARREKENING VRIENDENSTICHTING BOSTHEATER 2018
 • Statuten 1992

  Statuten 1992ACTIVITEITENVERSLAG VRIENDENSTICHTING BOSTHEATER 2017

  ACTIVITEITENVERSLAG VRIENDENSTICHTING BOSTHEATER 2017ACTIVITEITENVERSLAG VRIENDENSTICHTING BOSTHEATER 2018

  ACTIVITEITENVERSLAG VRIENDENSTICHTING BOSTHEATER 2018
 • De Duizendmeterweg 7 1182 DC Amstelveen

 • 0206700250

 • http://www.bostheater.nl
 • vrienden@bostheater.nl

 • Het verwerven en beheren van vermogen, hetwelk aangewend zal worden voor theaterproducties en overige activiteiten van de Stichting Theater het Amsterdamse Bos, met name indien en voorzover laatst gemelde stichting geen aanspraak kan maken op daartoe van overheidswege beschikbaar gestelde casu quo te stellen middelen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van vermogen. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, alle andere verkrijgingen en baten.

 • De Vriendenstichting is opgericht in 1992 met het doel vermogen te verwerven en beheren door middel van donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten. Deze gelden worden aangewend voor theaterproducties en overige activiteiten van de Stichting Theater het Amsterdamse Bos.

 • Bestuurders Mw. A.F. Sanders - voorzitter Mw. D.A. Zon - penningmeester

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Geen directeur

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • geen personeel in dienst