Orkater logo
 • Stichting Orkater

 • 006647996

 • 180312 orkater jaarrekening 2017 voor publicatie

  180312 orkater jaarrekening 2017 voor publicatie
 • statuten 2013

  statuten 2013beleidsplan FPK 2017 2020 Commissie Theater

  beleidsplan FPK 2017 2020 Commissie TheaterBESTUURSVERSLAG getekend DEF

  BESTUURSVERSLAG getekend DEF
 • Archangelkade 15c 1013 BE Amsterdam

 • 020-6060600

 • http://www.orkater.nl
 • info@orkater.nl

 • Zie pagina 2 van de statuten.

 • Uit het ondernemingsplan 2017-2020: MISSIE Orkater heeft één missie; het wil het meest toonaangevende muziektheatergezelschap in zijn soort zijn. Daartoe ontwikkelt, produceert en presenteert het muziek, theater en de meest uiteenlopende mengvormen daarvan, nieuw geschreven en gecomponeerd. Hoe daar invulling aan wordt gegeven is te lezen bij de activiteiten. Hoofddoelstelling en kernactiviteiten zijn wezenlijk niet anders dan vier jaar geleden. Eigenheid en artistieke onafhankelijkheid van de maker staan hoog in het vaandel. Het gezelschap bindt gerenommeerde én nieuwe makers en spelers aan zich, werkt nauw samen met zowel presenterende als producerende instellingen, bereikt het potentiële publiek en realiseert de zakelijke doelen. Betrokkenheid en geestdrift gaan verder dan het eigen werk. Ervaring, deskundigheid en middelen worden beschikbaar gesteld aan niet-kapitaalkrachtige makers. Orkater is een geëngageerde en actieve pleitbezorger voor de collectieve belangen van de culturele sector in het algemeen en de podiumkunsten in het bijzonder. Voor actuele projecten kijk op http://www.orkater.nl.

 • Stichting Orkater heeft een Raad van Toezicht-structuur. Het bestuur bestaat uit directeur-bestuurders dhr. M. C. van Warmerdam en mevr. N. A. G. Luttels. De Raad van Toezicht bestaat uit voorzitter mevr. R. A. Vermeij, dhr. B. J. M. A. Meesters, mevr. M. A. Rudolphi, & mevr. T Schouten.

 • hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.

 • Beloning van de directeur-bestuurders geschiedt volgens de CAO theater. De leden van de Raad van Toezicht doen hun werkzaamheden onbezoldigd.

 • Beloning geschiedt volgens de CAO Theater (zie bovenstaande).

 • CAO theater