Orkater

 • Stichting Orkater

 • 006647996

 • 151231 orkater jaarrekening 2015 tbv ANBI
  151231 orkater jaarrekening 2015 tbv ANBI
 • ondernemingsplan_2013-2016_definitief
  ondernemingsplan_2013-2016_definitief2015 Jaarverslag klein (zonder bijlage)
  2015 Jaarverslag klein (zonder bijlage)statuten 2013
  statuten 2013
 • Archangelkade 15c 1013 BE Amsterdam

 • 020-6060600

 • http://www.orkater.nl

 • info@orkater.nl

 • Zie pagina 2 van de statuten.

 • Uit het ondernemingsplan: DOELSTELLINGEN 2013-2016 Orkater stelt zich ten doel: onderscheidende muziektheatervoorstellingen te maken, die door de eigenheid van vorm, inhoud en uitvoering, bijdragen aan een rijkgeschakeerd Nederlands theaterlandschap de positie van het eigentijds muziektheater in Nederland te versterken het maken van nieuw muziektheater te bevorderen door nieuwe muziektheatermakers te stimuleren en te begeleiden. Specifieke doelstellingen voor de periode 2013-2016: intensivering van de samenwerking met orkesten en muziekensembles nieuwe muziektheatermakers naar de grote podia brengen en zo mogelijk internationaal presenteren meer jonge makers van niet-westerse afkomst aantrekken het draagvlak bij het publiek versterken en vergroten. Om deze doelstellingen te verwezenlijken: wordt o.a. met behulp van private fondsen de doorstroom van nieuwe makers bevorderd onder de naam De Nieuwkomers/Extended worden er specifieke samenwerkingen/coproducties met podia, theater- en muziekgezelschappen aangegaan, dan wel versterkt wordt Orkater/De Nieuwkomers, het succesvolle ontwikkelingsprogramma voor nieuwe muziektheatermakers, actief ingezet als instrument om jonge makers van niet-westerse afkomst te bereiken wordt er geëxperimenteerd met nieuwe marketingtechnieken, zoals transmediale communicatie, en worden middelen als dynamic pricing en social media maximaal ingezet.

 • Stichting Orkater heeft een Raad van Toezicht-structuur. Het bestuur bestaat uit directeur-bestuurders dhr. M. C. van Warmerdam en mevr. N. A. G. Luttels. De Raad van Toezicht bestaat uit voorzitter mevr. R. A. Vermeij, dhr. B. J. M. A. Meesters, mevr. J. E. Smit, mevr. M. A. Rudolphi.

 • hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.

 • Beloning van de directeur-bestuurders geschiedt volgens de CAO theater. De leden van de Raad van Toezicht doen hun werkzaamheden onbezoldigd.

 • Beloning geschiedt volgens de CAO Theater (zie bovenstaande).

 • CAO theater

Over

Deze site is gemaakt in opdracht van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). De FC is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM
anbi@federatiecultuur.nl
Federatie Cultuur