Orkater logo
 • Stichting Orkater
 • 006647996
 • Orkater jaarrekening 2020
  Orkater jaarrekening 2020
 • Orkater standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen
  Orkater standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen
 • statuten 2013
  statuten 2013Orkater bestuursverslag 2020
  Orkater bestuursverslag 2020Orkater beleidsplan 2021-2024 voor BIS ontwikkelinstelling
  Orkater beleidsplan 2021-2024 voor BIS ontwikkelinstelling
 • Archangelkade 15c
  1013 BE Amsterdam

 • 020-6060600
 • http://www.orkater.nl
 • info@orkater.nl
 • Zie pagina 2 van de statuten.

 • Uit het ondernemingsplan 2021-2024:

  MISSIE
  Orkater staat voor ontwikkeling, productie en presentatie van hedendaags muziektheater voor een wijdverspreid publiek. Het maakt energieke, muzikale, performatieve, veelal montage-voorstellingen. Alle makers doen dat op hun eigen manier. Daarin is Orkater uniek: qua stijl zijn de voorstellingen altijd anders, maar qua 'in your face'-inhoud altijd gelijk. Ze roepen vragen op, positieve en kritische, en zetten het publiek aan het denken terwijl ze tegelijkertijd verleid worden door de hoogwaardige muzikale kwaliteit. Vanaf de oprichting is Orkater een broedplaats voor jong talent. Het staat garant het voor een eerlijke beroepspraktijk, stimuleert samenwerking en is een bevlogen en actieve pleitbezorger voor de collectieve belangen van de culturele sector.

  Orkater zoekt onverminderd de polsslag van de tijd in een maatschappij die onophoudelijk in beweging is. Het is zich er daardoor ook van bewust dat niet iedereen kunst en cultuur vanzelfsprekend vindt. De relatie tussen makers en publiek is toe aan een nieuw elan. Een toekomstbestendige verhouding vraagt om tweerichtingsverkeer, om makers die het gesprek aangaan met het publiek. Orkater wil toonaangevend zijn met artistieke onafhankelijkheid en vakmanschap als kernwaarden vanuit een divers en inclusief huis dat uit zijn voegen barst van energie en creativiteit.

  Voor actuele projecten kijk op http://www.orkater.nl.

 • Stichting Orkater heeft een Raad van Toezicht-structuur. Het bestuur bestaat uit directeur-bestuurder dhr. M. C. van Warmerdam.
  De Raad van Toezicht bestaat uit voorzitter mevr. M. Otten, mevr. E. Middelhoff, mevr. T. Schouten, mevr. S.R. Weimans, dhr. F.S.M. Thuis en dhr. Y. Eddini.

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • Beloning van de directeur-bestuurder geschiedt volgens de CAO Toneel en Dans. De leden van de Raad van Toezicht doen hun werkzaamheden onbezoldigd.

 • Beloning geschiedt volgens de CAO Toneel en Dans (zie bovenstaande).

 • CAO theater