NAPK_logo voor digitaal
 • Vereniging Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

 • 8209.39.109

 • NAPK jaarrekening 2017 voor ANBI website

  NAPK jaarrekening 2017 voor ANBI websitegewaarmerkte jaarrekening 2018 NAPK

  gewaarmerkte jaarrekening 2018 NAPKgewaarmerkt jaarverslag 2019 NAPK

  gewaarmerkt jaarverslag 2019 NAPK
 • Beleidsnotitie NAPK 2019-2020

  Beleidsnotitie NAPK 2019-2020
 • Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam

 • +31207517010

 • http://www.napk.nl
 • info@napk.nl

 • Zie beleidsnotitie 2019-2020

 • Zie beleidsnotitie 2019-2020

 • Joachim Fleury, voorzitter Cynthia Barron, penningmeester Ernestine Comvalius, secretaris Harmen van der Hoek (namens de sector theater) Erik Pals (namens de sector dans) Tido Visser (namens de sector muziek)

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • de directeur ontvangt een sector-conforme beloning binnen de Wet Normering Topinkomens.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • De NAPK heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling waarin de functies zijn omschreven en een bijbehorende salaristabel.