NAPK + sub-1b16c227
 • Vereniging Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten
 • 8209.39.109
 • Gewaarmerkt jaarverslag 2020 NAPK inclusief controleverklaring-gecomprimeerd-60365d73
  Gewaarmerkt jaarverslag 2020 NAPK inclusief controleverklaring-gecomprimeerd-60365d732020 ANBI formulier-55f70953
  2020 ANBI formulier-55f70953
 • Beleidsnotitie NAPK 2019-2020
  Beleidsnotitie NAPK 2019-2020
 • Piet Heinkade 5
  1019 BR Amsterdam

 • +31207517010
 • http://www.napk.nl
 • info@napk.nl
 • Zie beleidsnotitie 2019-2020

 • Zie beleidsnotitie 2019-2020

 • Joachim Fleury, voorzitter
  Cynthia Barron, penningmeester
  Ernestine Comvalius, secretaris
  Harmen van der Hoek (namens de sector theater)
  Erik Pals (namens de sector dans)
  Tido Visser (namens de sector muziek)

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • de directeur ontvangt een sector-conforme beloning binnen de Wet Normering Topinkomens.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • De NAPK heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling waarin de functies zijn omschreven en een bijbehorende salaristabel.