• stichting Mug met de Gouden Tand
 • NL.0087.00.102
 • Jaarrekening Mug met de Gouden Tand 2018 t.b.v. FPK
  Jaarrekening Mug met de Gouden Tand 2018 t.b.v. FPK
 • WG-Plein 881
  1054 SM Amsterdam

 • 0206163218
 • http://www.mugmetdegoudentand.nl
 • post@mugmetdegoudentand.nl
 • De stichting heeft ten doel:
  Het zonder winstoogmerk ontwikkelen, maken en vertonen van publieksgerichte producties op het gebied van onder meer theater, film, video, televisie en mengvormen daarvan, alsmede het exploiteren van repetitie- en voorstellingsruimten, een en ander in de ruimste zin des woords, met alle daarbij behorende voorwaarden scheppende activiteiten.

 • http://www.mugmetdegoudentand.nl/wie

 • Raad van Toezicht
  Anne-Marie Stordiau (Ambassaderaad Veiligheid en Justitie, Nederlandse ambassade in Londen)
  Mark Fuchs (bankier bij Van Lanschot Bankiers)
  Taco Zimmerman (directeur en mede-eigenaar van Tuvalu Media bv)
  Alida Dors (choreograaf en oprichter Backbone)

  Bestuur
  Joan Nederlof (artistiek directeur), Talitha Stijnman (zakelijk directeur), Lineke Rijxman (vlagvoerder theater), Marcel Musters (creatief producent)

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld. Het bestuur ontvangt voor haar bestuurswerkzaamheden geen vergoeding of vacatiegeld. Het bestuur bestaat uit de directie van de organisatie, de directie ontvangt een beloning volgens de richtlijnen van de CAO theater.

 • De directie ontvangt een beloning volgens de richtlijnen van de CAO theater.

 • CAO theater